Yoksulların temel gıdalara erişiminin izlenmesi

25

Yoksulların temel gıdalara erişiminin izlenmesi çalışması, Tüketici Hakları Derneği tarafından @etkinizab desteğiyle gerçekleştirildi.