Evde açlık, iş yerinde salgın!

251

TÜKODER – TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU

Bugün 1 Mayıs,

Emeğin Bayramı, Emekçinin Bayramı!

Bu yıl da salgın nedeniyle yine meydanlarda değiliz…

Yine emeğin kutsallığını kutlayamıyoruz.

Ekonomik ve sosyal alanda hızlı değişimlerin yaşandığı ülkemizde tüketici maalesef yaşanan bu pandemi süreci ile bugün geçmişte olduğundan daha çok işsizlik, açlık, yoksulluk ve pahalılık girdabı içinde çırpınmaktadır.

Yönetenler; Halk sağlığını görmemezlikten gelmeye devam   etmekte, acı veren ve kabul edilemez hastane ile yoğun bakım görüntülerine karşı kör olmuş durumdalar. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bine yoksulluk sınırı 10 bine dayandığı pandemi döneminde bile halkın yoksulluğuna karşı kulaklarını tıkamışlar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle intiharlara ve çığlıklara karşı sağır olmuşlardır. Emeklilerimiz sadakaya mahkum edilmeye ısrarla devam edilmektedir.

Tüm çalışan emekçilerimiz için “insan onuruna yaraşır yaşama koşulları ve sendikal hakları istiyoruz” derken yoksulluğun kucağına atılarak ölüme terk edilmeye çalışılmaktadır.

Her ne kadar bu dönemde kısa çalışma şartları esnetilmiş olsa da bu şartları sağlayamayan veya işvereni kısa çalışma ödeneğine başvurmadığı için, yüzbinlerce işçi kısa çalışma ödeneği yerine ücretsiz izin ödeneğine mahkum edilmiştir.

Ücretsiz izin uygulaması, işveren için işçiyi hak aramaktan, örgütlenmekten alıkoymak üzere kullanılmış ve işçi cezalandırılmıştır.

Sendikalı olmayı önlemek ve tazminat yükünden kurtulmak isteyen patronların silahı Kod-29 olmuştur…

 Işçiye sürülen bu leke için, Sağlık hakkına erişimde eşitlik için, istihdam sürecindeki yoksulluğun kalkması için, emekçilerimizi dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

Yoksulluğun ve açlığın yok edilebilmesi ve bu süreçte daha da yoksullaşan tüketicinin ekonomik gelişiminin sağlanabilmesi için tüketicilerin ve emekçilerin karar süreçlerine katılarak temsil edilebileceği, alınan kararlara katılım sağlayabileceği, ekonomik ve sosyal politikalar derhal oluşturulmalı…

 Yoksulluk ve açlıkla mücadele, temel ihtiyaçların karşılanması hakkı için önümüzdeki süreçte de mücadele edileceği görülmektedir.

2023”e iki kala Türkiye Tüketici Hareketinin lokomotifi ve ayrılmaz büyük parçası Tükoder’in gündemini yoksulluğa karşı tüketici mücadelesi oluşturmaktadır.

Yaşasın Sosyal adalet, eşitlik ve bağımsızlık

Yaşasın 1 Mayıs

Yaşasın emek ve tüketici mücadelesinin güç birliği

 YAŞASIN TÜKETİCİLERİN, EMEKÇİLERİN ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİ.