Patates, soğan depolarda çürürken, tüketici aç

362

Turhan Çakar // Tüketici Hakları Derneği THD Genel Merkezi Genel Başkanı

Basına ve Kamuoyuna

  • Depolardaki ürünleri belediyeler ihtiyacı olanlara dağıtılabilir
  • Tarım ürünleri dağıtımına belediyeler öncülük edebilir
  • Depolardaki ürünler çürürse, gelecek yıl üretim düşer
  • Ürün dağıtımında merkezi yönetim belediyelerle iş birliği yapmalı

İlgililer tarafından patates ve soğanın satılamayıp, çiftçi ve aracıların depolarında çürümeye başladığı belirtilmektedir. Ancak, diğer taraftan, 20 milyon dolayında tüketicinin de açlık sınırının altında yaşadığı Türkiye’nin çok önemli bir gerçeğidir. Bu iki durum büyük bir çelişki oluşturmaktadır. Binlerce ton patates ve soğanın depolarda çürürken, milyonlarca tüketicinin açlığa terk edilmesi kabul edilebilir ve affedilir bir durum değildir.

Bu sorunun çözümü için, başta, merkezi yönetim ile belediyelere büyük bir görev düşmektedir. Özellikle de hiç geliri olmayan ya da asgari ücretin altında bir gelirle yaşamak zorunda olan ve aynı zamanda kirada ikamet etmek durumunda olan ve beslenemeyen tüketicilere belediyeler tarafından depolarda bekleyen patates ve soğanlar ücretsiz dağıtılabilir.

Tarımsal ürünlerin ekonomik yönden güçsüz durumda olan ailelere ve tüketicilere dağıtılmasına belediyeler öncülük edebilirler. Bu durumun, aynı zamanda belediyelerin önemli bir görev ve sorumluluğu kapsamına alınması konusunda da gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Eğer, depolarda bekleyen patates ve soğanlar zamanında tüketicilere sunulmazsa, dağıtılmazsa ve çürümeye terk edilirse, gelecek yılda üretim düşer. Bunun sonucunda da patates ve soğanın ithalatı zorunlu olur. Bu durumda hem çiftçiler hem de tüketiciler ve ülkemiz zarar görür.

Bu sorunun çözümünde en büyük görev ve sorumluluk merkezi yönetimdedir. Merkezi yönetim, tarımsal ürünlerin açlık sınırının altında yaşayan ailelere ücretsiz dağıtılması ve düşük fiyatlarla tüketicilere dağıtılması konusunda belediyelerle iş birliği yapmalıdır. Merkezi yönetim, bu konuda gerekli idari ve yasal düzenlemeleri yapmalı ve önlemleri almalıdır.

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.