TÜDEF: “Kendilerini çok yoksuluz diye tanımlayan kadınların sayısı 3 misli arttı”

396

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)

Basın ve kamuoyu dikkatine

 TÜDEF: “Salgının yükü kadınların omzunda. İşini kaybeden kadınlarımızın sayısı giderek artıyor”

TÜDEF: “ Artan gıda fiyatları ve yaşam maliyeti, ailesini nasıl doyuracağını düşünen kadınlarımızı mutsuz ediyor”

TÜDEF: “Canı pahasına salgınla savaşan tüm emekçi sağlık personeline minnet borçluyuz”

Kısa adı TÜDEF olan, Tüketici Dernekleri Federasyonu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde bir bildiri yayınlayarak, salgının yükünün kadınlarımızın omzuna daha çok yüklendiğini belirtti.

TÜDEF Bildirisinde şu görüşlere yer verildi.

“ Korona salgını öncesinde de büyük oranda ailenin sorumluluğunu üstlenen kadınlarımızın yükü korona salgını döneminde daha da arttı. Salgın nedeniyle öncelikle işten çıkartılan ve yaptıkları işleri tasfiye etmek zorunda kalan kadınlarımız oldu. Ekonomik kriz dolayısıyla işsizlik riski erkeklerde yüzde 17.5 olurken, kadınlarda bu oran yaklaşık iki katı olarak yüzde 28 oldu. Kriz nedeni ile yürütülen kemer sıkma politikaları öncelikle eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere yönelik kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Bir işletmede işçi, garson, ahçı, temizlik işleri gibi işleri yürüten emekçi kadınlarımız salgın döneminde büyük oranda işlerini kaybettiler. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye ofisi tarafından yürütülen araştırmada Kadınlardan Covid-19 salgını öncesi ve sonrası ekonomik durumlarını tanımlamaları istendiğinde, salgından önceki ekonomik durumlarını orta halli olarak tanımlayan yüzde 86’lık kesimin salgın sonrası yüzde 66’ya düştüğü, salgın öncesi yoksul ve çok yoksul tanımlayan yüzde 10’luk kesimin ise salgın sonrası yüzde 33’e çıktığı görülmüştür. Bu da bize kadınların istihdam dışına itildiğini ve yoksullukla mücadele ettiğini en iyi şekilde ortaya koymaktadır. ”

Mutsuzluk arttı

TÜDEF, son korona salgını sırasında yapılan bilimsel araştırmalar, kadınlarımızın kayıt dışı gündelik işleri bile bulmakta zorluk çektiğini ortaya koymuştur diyerek şu görüşleri paylaştı

“Kadınlarımız çiftçi, seyyar satıcı, ev işleri, çıraklık, evde veya hastanede korona tedavisi gören hasta bakımı gibi vasıfsız ya da kayıt dışı işlere mecbur bırakılmaktadır. Bu işlerin bile bulunması şans haline gelmiştir. Bu nedenle kadınlarımızın ruh sağlığı da giderek bozulmaktadır. Ekonomik kriz, işsizlik, çocukların eğitimlerinin üstlenilmesi ve bunun üzerine sokağa çıkma yasakları gibi etmenler kadınlarımız üzerinde bir baskı oluşturmuştur. KİHEP tarafından yapılan araştırma da, salgın süreci öncesinde kadınların yüzde 79’u genel ruh halini “çok iyi” ve “iyi” olarak tanımlarken salgın sonrasında bu oran yüzde 30’a düşmüştür. Yüzde 49 oranındaki bu düşüş, araştırmaya katılan her iki kadından birinin salgın sebebiyle kendini psikolojik olarak iyi hissetmediğine işaret etmektedir. açısından olumsuz etkilediği düşünülebilir.”

TÜDEF bildirisinde, “Salgını durdurmak için canını ortaya koyan,  aylarca evine gitmeyen ailesinden uzak yaşamak  zorunda kalan başta kadın emekçiler olmak üzere tüm sağlık personeline de minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz“ denildi.