İMİB Başkanı Aydın Dinçer hammadde meselesine dikkat çekti!

198

“Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Madencilik Sektörünün Rolü” başlıklı toplantıda konuşan İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye’de çıkarılan madenlerden elde edilen hammadde konusuna değinerek, “Endüstriyel mineraller, metalik madenler ve doğal taşlar olarak üç gruba ayırdığımız hammaddeler, kullanıldığı her ürünle Türkiye’nin ihracatına önemli katkılar sağlıyor. Sektör olarak biz de hammadde anlamında dünyada rekabet edebilecek bir noktaya gelip, yabancı kaynaklı hammaddelere ihtiyacı minimum seviyeye indirmek ve ithalatı azaltmak için kendi yerel kaynaklarımızı çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) iş birliğinde “Madenlerin Diğer Sektörlere Etkileri ve Gelecek Projeksiyonu” başlıklı online toplantı serisinin ilki düzenlendi. Moderatörlüğünü YAPDER Başkanı Celal Toprak’ın üstlendiği etkinlik kapsamında; “Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Madencilik Sektörünün Rolü” konusu değerlendirildi. Toplantıda Türkiye’de madenciliğin gelişimi, ülke ekonomisine katkıları ve gelecek hedefleri ele alındı. Toplantıya madencilik sektörünün önde gelen ve sektörün etkileşimde bulunduğu diğer sektör temsilcileri de katıldı.

Sürdürülebilir madenciliğin temel taşı iş sağlığı ve iş güvenliği

Toplantıda konuşan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, gündelik hayatta ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin üretiminde en az bir maden çeşidinin bulunduğuna dikkat çekerek, “Sanayinin pek çok alanında madenlere ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyacı karşılamak ve dışa bağımlı olmamak adına madenlerin çıkarılması büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir madenciliğin temel taşı iş sağlığı ve iş güvenliği olmalı. Bu bilinçle hareket ederek 16 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek maden platformu oluşturduk.  Platform kapsamında madencilik faaliyetlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğini, sektörün sorunlarını, çözüm önerilerini ve doğru bilinen yanlışları kamuoyuna anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de çıkarılan madenlerin endüstriyel mineraller, metalik madenler ve doğal taşlar olarak üç gruba ayrıldığını ve Türkiye’nin ihracatına bu yönüyle de katkı sağlandığını belirten Aydın Dinçer, bu üç grupta Türkiye’deki sanayi fabrikalarını besleyen hammaddeler üretildiğini söyledi. Aydın Dinçer, “Sektörde istihdama katkı yapmak ve dünyada rekabet edebilecek noktaya gelerek yabancı kaynaklı hammaddelere ihtiyacı minimum seviyeye indirmek ve ithalatı azaltmak için kendi yerel kaynaklarımızı çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Maden ve tarım dünyanın en önemli iki sektörü

Toplantıda konuşan Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu ise, madenciler ve toplumun değişimlerle, her zaman birlikte yaşamak zorunda olduğunu ifade etti. Ali Emiroğlu, “Madenlerin toplum için son derece önemli olduğunun altını hep çiziyoruz. Toplumun büyük çoğunluğu da bunun farkında. Biz sanayi ve fabrikalar için önemli olan hammaddeleri nasıl çıkaracağız? Doğaya, topluma ve insana saygılı olarak bu sektörü nasıl yürüteceğiz? İşte bu konularda son dönemlerde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada sorumlu madencilik oluşumunu ortaya attık ve bununla ilgili çalışmalara başladık” dedi.

Bu kapsamda geliştirdikleri ‘Sorumlu Madencilik İnisiyatifi’ni dört ana başlık altında topladıklarını vurgulayan Ali Emiroğlu, “Sağlık ve güvenlik, doğa ve ekosistem, sosyal diyalog ve yerel kalkınma ile iş etiği ve şeffaflık başlıkları altında şekillenecek ve ilkeler zinciri oluşturacak hareket çalışmaları için kanaat önderleri ve akademisyenlerden oluşan akademik grup oluşturduk. Bu dört başlığın ilkelerini oluşturarak, çalışmalarımızda sürdürülebilir ve sorumluluk çerçevesinde madenlerimizi üretmeyi hedeflemekteyiz. Sorumlu Madencilik İnisiyatifi’ni insanı ve çevreyi önceleyen, toplumla barışık, yerel bölgeyi geliştiren bir madencilik anlayışı olarak özetleyebiliriz” dedi.   Dünyaya bakıldığında iki önemli sektör olduğunu belirten Ali Emiroğlu, “Bunlardan birincisi tarım diğeri ise madendir. Tarım yaşam için olmazsa olmazımızdır. Madencilik ise tarımın geliştirilmesi, nüfusu artan dünyanın besinini karşılaması açısından çok önemli… Çünkü tarımda kullandığımız makinalardan gübreye kadar hepsi maden ve maden ürünlerinden yapılıyor” dedi.

Millileşmede küçük ev aletleri sektörü için madencilik çok önemli

Türkiye’nin Çin’den sonra küçük ev aletlerinde ikinci büyük ülke olarak konumlandırılabileceğini belirten Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği Başkanı Senur Akın Biçer ise, toplantıda yaptığı konuşmasında; özellikle küçük ev aletlerinde kullanılan ana hammaddelerin madenlerden elde edildiğini ifade etti. Senur Biçer, “Sektör olarak hayati önem taşıyan bakır tel ve alüminyum kullanıyoruz. Çin, bakır açısından dünyanın en büyük rezervini oluşturuyor. Türkiye’de maden açısından çok iyi bir potansiyelimiz var. Millileşmede sektörümüz için madencilik çok önemli” dedi.