Yönetimin temel ilkeleri ve Can Akın Çağlar’ın atanması…

241

Levent Küçük // Tüketiciler Derneği TÜDER Genel Başkanı

Yönetimin fonksiyonları ya da yönetim ilkeleri diye adlandırabileceğimiz temel ilkeleri, dört ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar,


1-Hedef ve amaçları belirlemek,


2-Hedef ve amaçlara uygun yönetim kadrosunu, organizasyon yapısını oluşturmak,


3-Hedef ve amaçlara uygun projeleri hayata geçirerek, mal veya hizmet üretmek,


4-Üretimi denetlemek, performansı ölçmek ve geliştirmektir.


Yukarıdaki temel ilkeleri çeşitlendirmek mümkündür. Ancak, nerede hangi görevde bulunursanız bulunun, neyi yönetirseniz yönetin, yönetimde başarı için bu temel ilkelere uymak zorundasınız. Kamu hizmetinde ya da yerel yönetimlerde, yukarıda saydığımız temel ilkeleri etkileyen faktörler, kamu hizmet önceliği ile siyasi tercihlerdir.


Günümüzde gerek devlet yönetiminde gerekse yerel yönetimlerde, ekonomi ve sosyal politikalar birbirine yaklaşmakta, halkın beklentileri benzeşmektedir. Sosyal devlet anlayışı ile, sağlık, tarım ve çevre politikaları ön plana çıkmaktadır. İşletmeler açısından ise, öncelikle sürdürülebilirliği sağlamak, yeni pazarlar bulmak, ardından karlılığı artırmak temel öncelikler olmaktadır.


İnsan kaynaklarında, çok sayıda üniversite mezununa sahip olunmasına karşılık, tecrübe ve bilgi sahibi olan, sosyal ilişkileri güçlü, ahlaki değerlere sahip kişiler ön plana çıkmaktadır. Kendini sürekli yenileyen, gelişime açık, ekip çalışmasına uyumlu ve yeni fikirler/projeler üreten personel her zaman tercih edilmekte, fark yaratmaktadırlar.


Kişisel anlamda, temel değerlerimiz değişmemekle birlikte, ekonomik ve sosyal olaylara bakış açımız, politik tercihlerimiz, geleceğe ilişkin kararlarımız değişebilmektedir. Bazen, ben bu kararı nasıl almışım ya da bu konuda nasıl böyle düşünmüşüm dediğimiz geçmiş kararlarımız, düşüncelerimiz olabilmektedir. Sürekli değişen dünya şartlarında bunların normal karşılanması gerektiğini düşünüyorum.


Sayın Can Akın Çağlar’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atanması sonrası medyaya yansıyan geçmiş tartışmaları görünce, bu yazıyı kaleme almaya karar verdim. Geçmişe takılıp kalmanın kimseye bir yarar sağlamayacağına inanıyorum. İstanbul’da yaşayan bireyler olarak, öncelikle yerel yönetimlerin en iyi hizmeti sunmasını bekliyoruz. Kişiler gelir geçer, ayrıca hiç kimse vazgeçilmez değildir. Asıl olan İstanbul’a sunulan hizmetler ile yerel yönetimlerin kurumsal kimliği ve başarısıdır.


Yönetimin temel ilkelerine sadık kalan her bir yöneticinin mutlaka başarılı olacağına inanıyorum. Bugüne kadar önemli görevlerde bulunmuş Sayın Can Akın Çağlar’a yeni görevinde başarılar diliyorum. İstanbul için İstanbullular için yararlı hizmetler yerine getirmesini temenni ediyorum.

Saygı ve sevgilerimle.

https://www.haber3.com/kose-yazisi/yonetimin-temel-ilkeleri-ve-can-akin-caglarin-atanmasi/5524615

Önceki İçerikBen de ev’lenmek istiyorum ama bu şartlarda zor
Sonraki İçerikAudi Q2’lerde faiz fırsatı