Tüketirken…

145

Nilüfer Tuba Akman //www.tuketicidostu.com.tr & TD Tüketici Dostu Dergisi İmtiyaz Sahibi & Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Bakanlık izni ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca gıda ürünlerine verilen üretim veya ithalat izninin, tarih ve numarasının ürün etiketinde bulunmasına dikkat edin.

Gıda ürünlerinin ambalajları üzerindeki son tüketim tarihine ve raf ömrüne,
Ambalaj üzerinde son tüketim tarihi olmasına,
Ürün etiketinde yer alan bilgilerin okunmayacak derecede silik olmamasına dikkat edin.

Bu tür gıda ürünleriyle karşılaştığınızda satıcıyı mutlaka uyarın.

Muhafaza ve satış kurallarına,
Ürünün etiket üzerindeki muhafaza ve satış uyarılarına,
Her ürünün kendine uygun muhafaza şartlarına (Isı, ışık, nem vb.)
Ürünün satıldığı rafların ısısına, 
Dondurulmuş ürünlerde soğuk zincirin kırılmamasına,
Teşhir alanlarının ve rafların, ürünün görünümünü farklı göstermek ve  tüketiciyi aldatmak amacıyla değişik renklerde aydınlatılmamış olmasına,
Orijinal ambalajından çıkarılmış dökme olarak satılan gıdaların etiket bilgilerine (Son kullanma tarihi, üretici firma vb.) dikkat edin.


Ambalajların bozulmamış olmasına,
Şişmiş, delinmiş ve sızma yapmış olmamasına,
Tüketiciyi yanıltmamasına,
Ürünlerin varsa teneke olan kısmının paslı olmamasına,
Etiketlerinde gerekli uyarı ve açıklamaların yazılmış olmasına dikkat edin.

Gereği gibi hazırlanmasına ve korunmasına,
Kişisel hijyen kurallarına ve mutfak yüzeylerinin hijyenine,
Gıdaların tam olarak pişirilmesine,
Pişirilmiş gıdaların kısa sürede tüketilmesine ve /veya depolanmasına,
Pişirilmiş gıdalar ve çiğ gıdalar arasında temas olmamasına,
Pişirilen gıdaların soğuduktan sonra defalarca ısıtılıp, ısıtılıp soğutulmamasına dikkat edin.