TÜKDES: “Bilinçli tüketici, sorumlu vatandaş …”

260

15 Mart Dünya Tüketiciler Gününde değerlendirmelerde bulunan  Tüketiciyi Destekleme Derneği(TÜKDES) Genel Merkez Çözüm Merkezi Üyesi  Ayşe KESKİN ” Tüketim Bilinci ve Kaynak Yönetimi  ders olarak okutulmalı”dedi.

Genel Merkez Çözüm Merkezi Üyesi Ayşe KESKİN şu açıklamayı yaptı:

“Tüketici” sıfatını dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren taşımaya başlarız aslında. Havayı, suyu, enerji kaynaklarını, tarım ve sanayide üretilenleri, bize sunulan çeşitli hizmetleri tüketiriz de tüketiriz. Öyle ki; kullanılan kaynak ve hammaddeler hiç bitmeyecekmiş, yeryüzünde yaşayan “son nesil” bizmişiz gibi! Oysaki; halihazırda yaşadığımız dünyanın gerçeklerine baktığımız zaman, sonsuz zannettiğimiz kaynakların bile çok yakında kıtlığını (temiz hava, içilebilir su, ekilebilir toprak) çekebileceğimizi acı bir şekilde fark etmiş; buna rağmen bir yandan hızla bu kaynakları yok etmeye ve kirletmeye devam ederken, bir yandan da tüm dünyaca bu sorunlara çare bulma arayışı içindeyiz!

Küreselleşmenin de etkisiyle uzağımızda cereyan eden olayların kısa zamanda bizi de etkisi altına aldığını ve yansımalarını (savaş, pandemi, ekonomik faktörler, iklim değişikliği) hep beraber yaşayıp, görmekteyiz.

O halde geleceğimize sahip çıkmak için ;

-Hiç vakit kaybetmeden, tüm gücümüzü kendi kendimize yetebilmek, dışa bağımlılığımızı azaltmak için kullanmalı, bu hedefe uygun politikalar izlemeliyiz.

– “Tasarruf ve Tüketim Bilinci” nin çoğu kez sanıldığı gibi sadece ekonomik açıdan elverişli durumda olmayanların değil, A’dan Z’ye toplumun her kesiminin kazanması gereken bir “Sorumlu Vatandaşlık” davranışı olduğunu idrak etmeliyiz.

Tüketim Bilinci ve Kaynak Yönetimi  ders olarak okutulmalı…

Geleceğin büyükleri, yöneticileri olacak çocuklarımıza ilköğretimden başlayıp, zorunlu eğitimin her kademesinde “Tüketim Bilinci ve Kaynak Yönetimi” zorunlu ders olarak okutmalı, ellerinde ve çevresinde olan her şeyin bir kaynak olduğunu fark ederek, bu bilinçle Aile ve Ülke Ekonomisine katkıda bulunmayı kendilerine görev edinmelerini sağlamalıyız.

-Satın alma davranışının sadece “ekonomik” bir süreç olmadığı, algılarımızın da devrede olduğu “psikolojik” bir süreç olduğunun farkına varmalı, gerçek ihtiyaçlarımız doğrultusunda hareket etmeliyiz. Satın alma işleminden önce, ödeyeceğimiz ücreti hangi şartlarda kazandığımızı; çöpe atıp, israf ettiğimiz ürünün de hangi aşamalardan geçerek üretilip, bize sunulduğunu göz ardı etmemeliyiz!

-Ev ve işyerlerinde yaptığımız her işi, işin gereklerine uygun, planlı ve koordineli olarak gerçekleştirmeli, ikinci bir düzeltmeye, dolayısıyla kaynak ve hammadde israfına neden olmamalıyız.

-Bütün iletişim kanalları ve basın yayın araçlarını etkin kullanarak, takip ve izlenirlik olasılığı yüksek seçenekleri tercih ederek bilinçlendirici ve uyarıcı “kamu spotları” oluşturmalıyız.

Bilinçli Tüketimin aynı zamanda “Ülkemize Sahip Çıkma, Koruma” göstergesi olduğunun idrakiyle, Evrensel Tüketici Hakları ‘nı hayata geçirerek, hak ettiğimiz hizmet, layık olduğumuz gelişmişlik düzeyi ve daha adil bir yaşam için çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda; sizleri de, Bizimle birlikte yol almaya, birlikte güçlenmeye davet ediyor, 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününüzü kutluyoruz!

#TÜKDES#DünyaTüketicilerGünü