THD: “Dünya Tüketici Hakları Günü’nde tüketiciler aç ve yoksul”

308

Turhan Çakar // Tüketici Hakları Derneği THD Genel Merkezi Genel Başkanı

Tüketicilerin çoğunluğu temel gereksinimlerine erişemiyor

Tüketici hakları birçok yönden ihlal ediliyor

Tüketiciler yasal düzenlemelerde yeterince temsil edilmiyor

Tüketici haklarına değil, sermayenin yararına öncelik tanınıyor

Tüketici haklarının uygulanması kalkınma ve gelişmeyi sağlayacaktır.

15 Mart tüm dünyada Tüketici Hakları Günü olarak belirlenmiş olup, tüketicilerin yaşamış olduğu sorunlar ve çözüm önerileri gündeme getirilmektedir. Ne yazık ki, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Gününde, Türkiye’de tüketiciler aç ve yoksul durumdadır.

Derneğimizin yapmış olduğu bir araştırmaya göre, Türkiye’de nüfusun %30’dan fazlası yani, 25,5 milyondan fazla kişi açlık sınırının altında yaşamaktadır. Nüfusun %60’tan fazlası, yani, 51 milyondan fazla kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Kısaca, Türkiye’de nüfusun %90’dan fazlası, yani, 76,5 milyondan fazla tüketici aç ve yoksul olarak yaşamını sürdürmektedir.

Tüketicilerin çoğunluğu temel gereksinimlerine erişemiyor

Türkiye’de açlık ve yoksulluk her geçen gün artmaktadır. Tüketicilerin çoğunluğu temel gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Tüketicilerin ezici çoğunluğu geçim sıkıntısı çekmektedir.

Tüketici hakları birçok yönden ihlal ediliyor

Türkiye’nin de imza atmış olduğu evrensel tüketici hakları birçok yönüyle Türkiye’de ihlal edilmekte ve gerekleri yerine getirilmemektedir.

Tüketiciler, kendileri ile ilgili yasal düzenlemelerde yeterince temsil edilmemektedir
Tüketici örgütlerinin görüş ve önerileri yasal düzenlemelere yansımamaktadır. Daha da düşündürücü olanı, tüketicileri doğrudan ilgilendiren Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasadaki son değişiklik hakkında hiçbir tüketici örgütünün görüşü alınmadan yasal değişiklik 9 Mart 2022 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilgili komisyonda görüşülmeye başlanmıştır. Bu görüşmelere çağrılan tüketici örgütleri temsilcisinin yasal değişiklik hakkındaki görüşü dikkate alınmamıştır.

Tüketici haklarına değil, sermayenin yararına öncelik tanınıyor

Artık, tüketici hakları değil, sermayenin çıkarları ve sermayenin yararı ön plana alınmaktadır. Ekonomik göstergeler bunun çok açık kanıtıdır.

Tüketici haklarının uygulanması kalkınma ve gelişmeyi sağlayacaktır

Evrensel tüketici haklarının ülkemizde eksiksiz uygulaması, tüketicilere yarar sağlamasıyla birlikte, ülkemizin kalkınmasını ve gelişmesini de sağlayacaktır. Bununla birlikte, ekonomik politikalar başta olmak üzere, her alanda politikaların tüketici haklarına uygun olması, tüketicilerin haklarına erişimini sağlayacaktır.

Ülke yönetimine çağrımız: Türkiye’nin imza atmış olduğu evrensel tüketici haklarının ülkemizde eksiksiz olarak uygulanmasını diliyor ve bekliyoruz. Bunun için, ekonomik politikalar başta olmak üzere, tüm alanlardaki politikaların tüketici haklarına uygunluğu sağlandığında hem tüketiciler haklarına erişebilir, hem de ülkemizin kalkınması ve gelişmesi sağlanır.      

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.