Özel halk otobüsleri yaşlı ve engelli tüketicileri bedava taşımıyor!

92

Özelleştirmeye hayır!

Özel Halk Otobüsleri yaşlı ve engelli tüketicileri bedava mı taşıyor?

• Yaşlı ve engelli tüketicilerin ücretini kim ödüyor?

• Şehir içi yolcu taşımacılığı otobüsü olan her vatandaş yapabilir mi?

• Yaşlı ve engelli tüketiciye hakaret cezası kalmamalıdır!

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 4736 sayılı Kanun 19 01 2002 tarihinde 24645 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 1 maddesine (Ek fıkra: 27/3/2015-6637/17 md.) “İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılır” hüküm altına alınmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaşlı ve engelli tüketicilerin ücretini ödüyor

Ücretsiz taşınacak olan yolcuların şehir içi taşıma ücretinin Aile ve Sosyal politikalar bakanlığı tarafından nasıl ödeneceği kanunda belirtilmiştir. Kanuna göre “Yapılacak aylık gelir desteği ödemesini yıllık olarak belirlemeye, bu tutarı faaliyette bulunulan yere ve/veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracını taşıma kapasitesine göre farklılaştırmaya ve yapılacak ödemeye ilişkin diğer esas ve usuller Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken altı ay içinde belirlenir” hüküm altına alınmıştır.

Özel Halk Otobüsü İşletmecileri unutmamalıdır ki, Şehir İçi Özel Taşımacılık da sizlere yasalarla tanınan ayrıcalıktır. Otobüs olan her şahıs “Şehir iç yolcu taşırım” diyebilir mi?

Bu hakkı kazanan Özel halk otobüsü işletmecileri yasalar çerçevesinde kuralları önceden belirlenmiş niteliklere uygun hizmet vermeyi, hizmet kurallarını ihlal etmeleri durumunda da idari yaptırımlar tabi olacağını kabul etmiştir.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ile Belediyesi sınırları içinde özel ve tüzel kişilerce işletilen ve Belediyece ruhsat verilen özel toplu taşıma araçlarının çalışma şekillerini, şartlarını, taşıma tarifelerinin tespitini, denetim ve sorumlulukları ile taşımacılığa katılma, çekilme, çıkarılma ve hat düzenlemelerine ilişkin konuları düzenlemiştir.

Ücretsiz taşınacak yolcularla ilgili olarak yönetmeliğin 16 maddesinde “Milli Savunma Bakanlığı adına Emekli Sandığı’ndan kimlik kartı verilen Gaziler, İstiklal Madalyası sahipleri, şehit dul ve yetimleri, belediye zabıta memurları, kanunlarla veya Bakanlar Kurulu Kararıyla ücretsiz taşınması hüküm altına alınanlar ile altı yaşına kadar olan çocuklar ücretsiz taşınacağını belirlemiştir.

Yaşlı veya engelli tüketicilere hakaret cezası kalmamalıdır

Yasalarda ve yönetmeliklerde açık hükmü bulunan iş ve işlemlere aykırı davranmak yönetmelik ve kanunda suç olarak da sayılmıştır. Her ne ad altında olursa olsun Özel Halk Otobüsleri engelli ve yaşlı tüketicileri taşımak zorundadır

Bilinmelidir ki, Özel Halk Otobüs işletmecilerinin 1 günlük iş bırakma eylemi, mazot ve benzine zam yapan siyasi iradeyi protesto etmek için değil Ankara Belediye Başkanlığından kent içi ulaşıma zam yapın eylemdir.

Özel Halk Otobüsü işletmecileri yaşlılara ve engellilere hakaret etmek yerine zam yapan iradeye tavır koymalılar.

Çözüm mü? Özelleştirilmiş kent içi ulaşım değil, kent içi ulaşımın Belediye Başkanlığı tarafından yapılmasıdır

Yaşlı ve Engeli tüketiciler otobüs şoförlerinin ya da işletmecilerinin kar odaklı keyfi uygulamasına bırakılamaz özel halk otobüsleri, taşıma saatleri süresince herkesi, yasalarla belirlenen kurallara göre her zaman taşımak zorundadır.

Yaşlı ve engelli tüketicileri otobüslerden indiren, sözlü olarak taciz eden, duraklarda yaşlıları görüp almayan otobüs işletmeleri ve şoförlerine tespit edilmeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ve ilgili bakanlık ve kurumlarca yasal işlem yapılmalıdır.

Ergün KILIÇ

Tüketici Hakları Derneği

Genel Başkan Yardımcısı