O madde kiracıları elektriksiz bırakıyor

95

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin kötü niyetli kiralayanlar tarafından kiracıları mağdur etmesini değerlendiren Mavi İklim Yeşil Dünya Hareketi Tüketici Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Özkaynak; “çok yakında adliyeler, “huzur ve sükûnu bozma” şikâyetleri ile dolup taşacak” dedi.

 Mavi İklim Yeşil Dünya Hareketi Tüketici Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Özkaynak konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

 30.05.2018 tarihli Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği, elektrik enerjisi abonelik koşullarını ve yöntemlerini düzenlemektedir.

 Yönetmelik, yurttaşın en kolay ve çabuk şekilde elektrik enerjisine erişimi için çıkarılmış ise de, son günlerde kiralık konut sorunundaki kabul edilemeyen olumsuz gelişmelerin etkisi ile yönetmeliğin 24.madddesinin altıncı fıkrasındaki düzenleme, kötü niyetli ev sahipleri tarafından kiracıları mağdur etmek amacıyla kullanılmaktadır.

 Bu yönetmelik esas olarak, perakende satış sözleşmesinin yapılmasına ilişkin usul ve yöntemleri belirlemektedir. Buna göre; elektrik enerjisi kullanmak için görevli tedarik şirketine şahsen veya şirketin kurumsal iletişim kanalları ya da e-devlet üzerinden başvuru yapabilmektedirler. Ancak taşınmazda daha önceden var olan ve devam eden bir abonelik var ise, bu durumda o taşınmaz için ilgili tedarik şirketine şahsen başvuru zorunluluğu bulunmaktadır.

 İlk bakışta tüketiciyi koruyan bir yöntem olarak getirilen bu düzenleme, yönetmeliğin 24. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan; bir önceki tüketicinin perakende satış sözleşmesini sonlandırmadan kullanım yerinden ayrılması halinde, görevli tedarik şirketi, yeni başvuru sahibinden söz konusu kullanım yerinin kullanım hakkına sahip olduğunu belgelemesini ister” hükmü ile kötü niyetli ev sahiplerinin, kiracıyı taciz etme aracına dönüştürülmektedir.

 Bu düzenlemeyi fırsat bilen ev sahipleri tapu belgesi ibraz ederek, içinde halen kiracısının olduğu konut için yeni sözleşme talebinde bulunmakta, beyanın ve tapunun esas alınmasına ilişkin yönetmelik yaklaşımı nedeniyle, o taşınmaz için eski abonelik iptal edilerek, ev sahibi adına yeni sözleşme yapılmaktadır.

 Sonuçta ev sahibinin bu kötü niyetli girişimine muhatap olan kiracılar, bir anda elektriksiz bir ev ile karşı karşıya kalmakta, yeniden kiracılık sıfatını kanıtlayacak belge ile görevli tedarik şirketine gitmek, yeni sözleşme yapmak için zaman harcamak zorunda kalmaktadırlar.

 Kötü niyetli ev sahiplerinin bu tutumunun, Türk Ceza Yasası’nda tanımlanan huzur ve sükûnu bozma suçu olarak nitelendirilmesi olanaklıdır. Bir anda elektriksiz kalan, yeniden sözleşme için çaba ve zaman harcayan kiracılar, bu nedenle ev sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na başvurma hakkına sahiptirler. Ancak yaşanan kira ve konut sorunu nedeniyle çok yakında adliyeler bu yöndeki şikâyetlerle yoğunlaşacaktır.

 Yaşanan konut sorunu dikkate alınarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yönetmeliğin bu maddesinin uygulaması durdurulmalı, halen sonlandırılmamış bir abonelik sözleşmesi olan taşınmazlar için ikinci bir abonelik sözleşmesi yapılmasının istenmesi durumunda, önceki abonelik sözleşmesinin tarafının taşınmazda bulunup bulunmadığının araştırılması veya aksini kanıtlayacak resmi bir belgenin ibrazı zorunlu tutulmalıdır.


Abdurrahman Özkaynak

Yönetim Kurulu Üyesi