Nihayet gıdada KDV indirimi geldi Peki, etiketler ne zaman değişecek?

152

Temel gıda ürünlerinden alınan KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1’e çekilmesi önerimizin yaşama geçirilmiş olması, olumlu bir gelişmedir” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Tüketici Birliği Federasyonu, COVID-19 salgınının başladığı dönemden bu yana temel gıda ürünleri, elektrik, su, doğalgaz, iletişimden alınan dolaylı vergilerin geçici olarak sıfırlanması ya da kalıcı olarak minimum oranda alınması önerisinde bulunmuş ve bu istem ve öneriyi her zeminde ısrarla dile getirmiştir.

13.02.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile temel gıda ürünlerinden alınan yüzde 8 KDV, 14.02.2022 tarihinden itibaren yüzde 1 olarak alınacaktır. Ekonomide yaşanan derin bunalım nedeniyle tüketicilerin yoksulluk ve açlıkla mücadele ettiği dönemde, çözüm önerimizin nihayet yaşama geçmiş olmasını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Bu kararın devamında enerji, iletişim gibi alanlarda da, vergilerin geçici olarak sıfırlanması veya kalıcı olarak minimum düzeye çekilmesine ilişkin istemimizi yineliyoruz.

Bu karar nedeniyle temel gıda ürünlerinin etiketleri kararın yürürlüğe girdiği 14.02.2022 tarihinde itibaren değişecek; 14 Şubat, Pazartesi sabahından itibaren tüketicilerin raflarda gördükleri etiketlerde yeni fiyatlar yer alacaktır.

Bu konuda, eski KDV oranı üzerinden alınan ve tüketiciye satılan ürün için indirimin olmayacağı, ancak yeni alınacak ve tüketiciye satılacak ürünler için indirim olacağı yönünde dile getirilen görüşler, bu konudaki yasal düzenlemeler nedeniyle doğru değildir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve bu kanunun dayanak olduğu ikincil mevzuat gereğince; KDV satıcının kâr veya zararı ile olmayan, devlete ödenecek bir vergi olup bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devredilerek, mahsuplaşma yapılacaktır. Yani yüzde 8 KDV oranı üzerinden ürün tedarik eden ve 14.02.2022 tarihinden itibaren yüzde 1 KDV ile satmak zorunda olan satıcı, aradaki KDV farkını bir sonraki dönemde devlete vereceği KDV tutarından mahsup edecek, herhangi bir zararı söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle 14.02.2022 tarihinden itibaren temel gıda ürünlerinin etiketlerinin en az yüzde 7 indirim içermesi gerekmektedir.

Geçmişte yapılan geçici KDV indirimlerinde, indirim oranını etiketlere yansıtmayan ve bu şekilde gizli zam ile tüketiciye yansıması gereken vergi indirimini cebine atan fırsatçı yaklaşımların yinelenmemesi için Ticaret Bakanlığı ve ilgili tüm kamu otoritelerinin etkin denetim uygulamaları gerekmektedir.

Tüketici Birliği Federasyonu, bünyesindeki Market Endeksi Çalışma Grubu aracılığı ile farklı illerde, çok sayıda satış noktasında, etiket denetimi yapacak ve fırsatçı uygulamaları kamu otoritelerine ve kamuoyuna bildirecektir. Tüketiciler de, KDV indirimine karşın etiketleri değiştirmeyen satış noktalarını ve ürünlerini Tüketici Birliği Federasyonu ve Ticaret Bakanlığı’na bildirmek suretiyle, indirimin bir an önce etiketlere yansımanın sağlanmasında baskı unsuru olmalıdırlar.