Hakkını aramaya zam geldi!

200

Adli tebligat ücretlerine yapılan zammı değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz “bu zamlarla yurttaşın hakkını araması gitgide zorlaşıyor dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

TC. Anayasası’nın 36. maddesi; herkesin “… yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına …” sahip olduğunu içermektedir. Yani yargı makamları önünde hak arama hak ve özgürlüğü, anayasal bir hak olarak güvence altındadır.

Yargıda hakkını aramak isteyen yurttaşın önemli gider kalemlerinden birini, tebligat masrafları oluşturmaktadır. Bu gider kalemine, PTT AŞ. tarafından 15.08.2022 tarihinden geçerli olmak üzere zam yapılmıştır. Yeni tarifeye göre, 31,00 TL. olan normal adli tebligat ücreti, 42,00 TL.; 62,00 TL. olan hızlı tebligat ücreti de 84,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bir önceki tarifenin 07.02.2022 tarihinde belirlendiği dikkate alındığında, 6 ayda, yüzde 35,5 zam yapılmış olmaktadır.

Yargı hizmeti, devletin sağlamak zorunda olduğu bir kamu hizmetidir. Kamu hizmetlerinin bedelleri belirlenirken, kârlılık ve benzeri ticari kaygıların dikkate alınması olanaksızdır. Devlet vermekle yükümlü olduğu kamu hizmetini, kâr amacı gütmeden fiyatlandırmak zorundadır.

Nitekim geçtiğimiz yıllarda otoyol ve köprü geçişlerine yapılan zamların iptali için açılan davalarda, mahkemelerce; devletin sunduğu kamusal nitelikteki hizmet bedellerine yapılacak zammın, ancak gerçekleşen enflasyon oranında olabileceği, bunun üzerindeki oranlarda zam yapılabilmesinin, olağandışı maliyet artışını kanıtlanmasına bağlı olduğuna karar verilmiştir.

TÜİK verilerine göre 2022/Şubat-Ağustos döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 25,14’dür. PTT AŞ. tarafından yapılan zam oranı ise, yüzde 35.50’dir. Yani devletin vermekle yükümlü olduğu yargı hizmeti için yurttaşlardan talep edilecek tebligat masrafı, gerçekleşen enflasyon oranının üzerinde artmış bulunmaktadır.

Kamusal nitelikte olan bir hizmet bedeline, enflasyon oranını üzerinde zam yapılması kabul edilemez. Bu zam ile anayasal güvence altında olan hak arama özgürlüğü, toplumun büyük bir kesimi tarafından kullanılamaz duruma gelmekte, kısıtlanmaktadır.

Bu nedenle özellikle adli tebligat ücretlerine yapılan zammın geri alınması, hizmet bedelinin arttırılması zorunlu ise, gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam yapılması gerekmektedir.