Pestisit kullanmadan veya daha az pestisit kullanarak üretim yapabilir miyiz?

224

“Orta Asya Ülkeleri ve Türkiye’de Pestisitlerin Yaşam Döngüsü Yönetimi ve Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) Sınıfında Yer Alan Pestisitlerinin Bertarafı”

Çevrimiçi Seminer Serisi

Pestisitlere mahkum muyuz? Pestisit kullanmadan veya daha az pestisit kullanarak üretim yapabilir miyiz?

Çevrimiçi Seminer-1: 31 Mayıs 2021, 10.30-12.15

Çevrimiçi Seminer-2: 07 Haziran 2021, 10.30-12.15

Mekan: Çevrimiçi etkinlik (Zoom Webinar)

Tarih: Çevrimiçi Seminer-1

31 Mayıs 2021, 10.30-12.15 (Türkiye Saati ile)

Çevrimiçi Seminer-2

07 Haziran 2021, 10.30-12.15 (Türkiye Saati ile)

Dil: İngilizce-Rusça-Türkçe (Eş zamanlı çeviri sağlanacaktır)

Kayıt Linki: https://fao.zoom.us/…/register/WN_zO1oNAtCTF-yhbP1x6mYJQ

Arka Plan:

Çevrimiçi seminer serisi, “Orta Asya ülkeleri ve Türkiye’de Pestisitlerin Yaşam Döngüsü Yönetimi ve Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) Sınıfında Yer Alan Pestisitlerinin Bertarafı” projesinin bir parçası olarak düzenlenmektedir. Bahse konu proje ile;

· Tarihi geçmiş ve kullanılmayan pestisitlerin depolandığı alanlardan ve kirlenmiş sahalardan KOK sınıfında yer alan pestisitlerin yayılmasının azaltılması,

· Pestisitlerin doğru yönetimi için kapasitenin güçlendirilmesi ve

· Pestisit kullanımını azaltmak ve sürdürülebilir tarımsal üretimi geliştirmek için kimyasal bitki koruma yöntemlerine alternatif yaklaşımların teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Tarımsal kimyasalların gelişigüzel kullanımının halk sağlığı, biyoçeşitlilik ve toprak verimliliği üzerinde uzun vadeli önemli etkileri olduğu biliniyor. Ayrıca, geçmişte tarımsal kimyasalların dünya çapındaki yetersiz yönetiminin bir sonucu olarak, birkaç milyon ton tarihi geçmiş pestisitin imhasına yönelik küresel olarak devam eden maliyetli çalışmalar yapılıyor. Gelecekte maliyetli bertaraf gerektirecek tarımsal kimyasalların yeniden birikimini önlemek ve küresel olarak kullanılan pestisitleri azaltmak için FAO, ‘Koru ve Üret’ yaklaşımı ile sürdürülebilir ve ekosistem tabanlı tarımsal üretimi teşvik ediyor.

Yukarıda bahsedilen proje, pestisitlerin sağlık ve çevre üzerindeki uzun vadeli zararlı etkileri konusundaki farkındalığı artırmak ve sürdürülebilir tarımsal üretimi için çevre dostu tarımsal uygulamaları ve pestisit kullanımının azaltılması ve aşamalı olarak tamamen bırakılması için alternatifler yöntemleri teşvik etmektir.

FAO istatistiklerine göre, 1990’larda kullanılan pestisit miktarı ile 2010’larda kullanılan pestisit miktarı kıyaslandığında, pestisit kullanımının %50’den fazla arttığı görülmektedir. Sürdürülebilir tarımsal üretimi engelleyen, sağlık ve çevre sorunlarına neden olan, pestisit kullanımının dünya çapında arttığı bariz bir eğilim olduğu için, pestisitlerin olumsuz etkilerinin anlaşılması ve pestisit kullanımına alternatifler hakkındaki bilginin artması gerekmektedir. Bahsedilen unsurları kapsamak ve artan pestisit kullanımını çok disiplinli bütüncül bir anlayışla değerlendirebilmek için, iki ayrı çevrimiçi seminer düzenlenecektir.

2021 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı olarak ilan edilmiştir. Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ile daha fazla meyve ve sebze tüketmenin, beslenme ve sağlık yararları vurgulanırken meyve ve sebze üretiminde tarımsal kimyasal kullanımına bağlı ortaya çıkan gıda güvenilirliği riskleri hakkında tüketicileri bilgilendirmek hedeflenmektedir. Bu bağlamda etkinliklerde, pestisitlerin etkileri ve alternatif kontrol yöntemleriyle ilgili yapılacak tartışmalar, Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı kutlamalarına da uygun olacaktır.

Seminerlerin Hedefi:

Etkinliklerin temel amacı, pestisitlerin aşırı ve yanlış kullanımı nedeniyle ortaya çıkan sosyal, çevresel ve sağlık etkileri hakkında farkındalık yaratmak ve sürdürülebilir üretim için pestisit kullanmak yerine uygulanabilir alternatif çözümlere dikkat çekmektir. Hem küçük ölçekli hem de büyük ölçekli üreticiler tarafından uygulanabilecek yaklaşımlar, alternatif bitki koruma uygulamaları konusunda farkındalık yaratacak ve katılımcılara tarımsal üretimde sürdürülebilir yaklaşımlar üzerinde düşünme fırsatı sunacaktır.

Yöntem:

Web semineri sırasında katılımcılar, sunumlar yoluyla pestisitlerin sağlıklı yönetimi hakkında bilgi edinecek ve ardından konularla ilgili soruları açıklığa kavuşturmak için Soru-Cevap bölümü olacaktır.

Hedef Kitle:

Konuya ilgi duyan FAO çalışanları ve danışmanları, proje yararlanıcı ülkelerden temsilciler ile Avrupa ve Orta Asya bölgesinden uzmanlar, STK temsilcileri, kamu ve özel sektör temsilcileri, öğrenciler ve akademi.

İletişim: Tania Santivanez, Tarım Uzmanı, FAO Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi

PROGRAM

Çevrimiçi Seminer-1

31 Mayıs 2021

Pestisitlerin Azımsanan Etkileri

Moderatör: Birim Mor, FAO

Zaman Konuşma Başlığı Konuşmacı

10.30 – 10.40 Açılış konuşması Tania Santivanez, FAO

10.40 – 10.50 Pestisit Action Network Ingiltere (PAN UK) tarafından yürütülmüş iki vaka çalışması bağlamında pestisit kullanımına karşı hassasiyet, Dr. Rina Guadagnini, PAN UK Eski Sorumlusu

10.50 – 11.05 Pestisitlerin yarattığı sağlık ve çevre riskleri Prof. Dr. Muhsin Akbaba Biyosidal Derneği Başkanı, Türkiye

11.05 – 11.20 Türkiye’de pestisitlere maruz kalmanın biyo-izlenebilirliği Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu

Çukurova Üniversitesi, Türkiye

11.20 – 11.35 Pestisitlerin toprak sağlığı ve verimliliği üzerindeki yadsınan etkisi, Prof. Dr. Can Turgay

Türkiye Toprak Bilimi Derneği Temsilcisi

11.35 – 11.50 Japonya’da kalıcı kirleticilerin etkisi ve yönetimi Doç. Dr. Ryota Kataoka Yamanashi Üniversitesi, Japonya

11.50 – 12.10 Soru-Cevap

12.10 – 12.15 Kapanış Birim Mor, FAO

PROGRAM

Çevrimiçi Seminer-2

7 Haziran 2021

Hastalık ve zararlı mücadelesinde pestisitlere alternatif çözümler

Moderatör: Birim Mor, FAO

Zaman Konuşma Başlığı Konuşmacı

10.30 – 10.40 Açılış konuşması Tania Santivanez, FAO

10.40 – 10.50 Pestisit kullanmadan zararlı mücadelesi nasıl yapılır?, Prof. Dr. İsmail Karaca, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye

10.50 – 11.05 Konvansiyonel tarımda hastalık ve zararlıların sürdürülebilir mücadelesi için organik tarımdan öğrenilenler, Prof. Dr. Uygun Aksoy, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Başkanı, Türkiye

11.05 – 11.20 Çiftçilerin pestisitlerin etkisi ve doğru pestisit uygulamaları hakkındaki farkındalığı ile hastalık ve zararlı mücadelesinde örnek uygulamalar, Celal Bülbül, Üretici-Girişimci, Finike Meyve Üreticileri Birliği Eski Başkanı, Türkiye

11.20 – 11.35 Bitki korumada, biyolojik mücadele sektörünün misyonu ve bakış açısı, Özgür Ateş, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünleri Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı, Türkiye

11.35 – 11.50 Biyolojik mücadelenin yaygınlaşması için örnek bir model: Kamu-Üniversite- Sanayi- Üretici İş Birliği “Akıllı Böcek, Akıllı Çiftçi”, Prof. Dr. Cem Özkan, Ankara Üniversitesi, Türkiye

11.50 – 12.10 Soru-Cevap

12.10 – 12.15 Kapanış Birim Mor, FAO