Kripto varlıklar yasaklandı mı?

217

6 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik, Bitcoin’in ve diğer kripto paralarının yasaklanıp yasaklanmadığı konusunda tartışmalar yarattı. Bilişim hukuku uzmanı avukat Atakan Karataş konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kripto varlıklar Türkiye tarafından resmi anlamda tanınmış oldu!

Yönetmeliğin Türkiye’de kripto varlıkların tanımının yapılmasına ilişkin önemli bir düzenleme olduğu belirten Karataş, ilgili yönetmelik kapsamında kripto varlıkların, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar şeklinde tanımlandığını ifade etti.

Kripto varlıklar değil, kripto varlıkların ödeme aracı olarak kullanılması yasaklandı!

İlgili düzenlemenin kripto varlıkların ödeme aracı olarak kullanılmasının yasaklanmasını içerdiğini, kripto para bulundurmanın yaptırımına ilişkin bir düzenleme olmadığını belirten Avukat Atakan Karataş, kripto varlık sahiplerince bitcoin, ethereum, dogecoin, ripple gibi kripto paralarıyla ödeme yapamayacağını veyahut ödeme alamayacağını, yapılan bir hizmet karşılığında veya üretilen bir ürün karşılığında kripto varlıkların kullanılamayacağını ve ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağını, örneğin e-ticaret sitesinden bir ürünün satın alımında kripto varlıkların kullanılamayacağını ancak ödeme faaliyetleri dışında kripto-para alım satım platformlarında işlem yapabileceklerini belirterek konuya açıklık getirdi.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları dikkatli olmalı!

İlgili yönetmelik kapsamında karışıklığa neden olan bir diğer hususun ödeme hizmeti sağlayıcılarına ilişkin olduğunu belirten Karataş, yönetmeliğe göre ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında ödeme hizmeti sağlayıcılarının kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyeceği, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunulamayacağını ifade etti. Karataş ilgili madde de yer alan “iş modeli geliştirme” ifadesinin geniş bir şekilde yorumlanabileceğini, bu hususta ilerleyen dönemde bir sınırlandırılmaya gidilebileceğini belirtti.

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyeceğine ilişkin düzenleme getirildiğini belirten Avukat Atakan KARATAŞ, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının bu düzenlemeye aykırı davranması halinde 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da öngörülen yaptırımlarla karşılaşabileceğini ifade etti.