“ISPARTA” için gerçekler

209

Isparta ilimizde 3 Şubat günü başlayan yoğun kar yağışı esnasında yaşanan enerji kesintisini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı; “Yaptığımız araştırmada, elektrik dağıtım şirketinin zamana yayılan ihmal ve kusuru olduğu gözlemlenmiştir” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz şu açıklamayı yapmıştır:

Isparta ilimizde 3 Şubat 2022’de başlayan yoğun kar yağışı esnasında, ilin büyük bölümünde elektrikler kesilmiş, enerji verilememesi nedeniyle bölgede yaşayan yurttaşlarımız büyük mağduriyet yaşamışlardır.

Yaygın olarak dile getirilen yakınmalar üzerine, Tüketici Birliği Federasyonu tarafından konuyla ilgili çalışma yapılarak, yerel kaynaklar ve siyasi parti temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan çalışma sonunda edinilen bilgiler şu şekildedir:

1-3 Şubat 2022’de başlayan kar yağışı ile birlikte enerji nakil hatlarının büyük bölümü kopmuş ve bölgenin büyük kesiminde elektrikler kesilmiştir.

2-Isparta merkezde çok küçük bir kesimde 13 saat süren enerji kesintisi, diğer kesimlerde üç ila dört gün boyunca sürmüştür.

3-8 Şubat 2022, saat 15:00 itibariyle ilin büyük bölümüne elektrik verilmekte ise de, aralıklı kesintiler devam etmekte olup özellikle ilçe ve köylerin bazılarına halen elektrik verilmeye başlanamamıştır.

4-Her ne kadar kar yağışı beklenenin üzerinde olsa da, bölgeye elektrik hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ. (AEDAŞ)’ın zaman içinde gerekli altyapı yatırımı, altyapı iyileştirilmesi çalışmalarını yapmadığı, gerekli sayıda personel istihdam etmediği ve yaşanan mağduriyette firmanın ihmal ve kusurunun bulunduğu ittifakla dile getirilmiştir.

Ana ulaşım arteri üzerinde yer alan Isparta’da, 21. yüzyılda yurttaşlarımızın yaşadıkları bu mağduriyet kabul edilemez. Özelleştirme sonrası bölgeye enerji vermekle yükümlü olan ve bu nedenle ticari kazanç sağlayan AEDAŞ’ın ihmal ve kusuruna ilişkin dile getirilen iddiaları kamuoyu önünde yanıtlaması ve kamuoyunu eksiksiz aydınlatması gerekmektedir.

Elektrik sektörünün düzenleyici kurumu olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun da konuyu kararlılıkla incelemesi, yeterli yatırım ve iyileştirme yapılıp yapılmadığı, yeterli personel istihdam edilip edilmediği ve sonuç olarak ilgili firmanın ihmal ve kusurunun bulunup bulunmadığı konusunda soruşturma yapması, gerektiğinde firma hakkında idari yaptırım kararları alması ve sonuçlarını kamuoyu ile eksiksiz paylaşması gereklidir.

Öte yandan yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olan yurttaşların tazminat haklarına ilişkin olarak Tüketici Birliği Federasyonu tarafından çalışma yürütülmekte olup konuya ilişkin ayrıntılar kısa bir süre içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Isparta’da yaşanan mağduriyet nedeniyle mağdur olan yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.