Tüketiciler açlığa ve çaresizliğe mahkum edildi

222

Turhan Çakar // Tüketici Hakları Derneği THD Genel Merkezi Genel Başkanı

Ekonomik politikalar tüketicileri ezdi geçti!

Tüketicilerin yüzde 60’i açlık sınırının altında!

Tüketicilerin yüzde 38’i yoksulluk sınırının altında!

Tüketicilerin yüzde 98’i açlık ve yoksulluk sınırının altında!

Kirada oturan asgari ücretliler perişan ve çaresiz!

Açlık sınırının altında geliri olan ailelerin beslenme gideri ve konut kirası devletçe karşılanmalıdır!

Okullarda çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilmelidir!

Asgari ücret en az 15 TL (on beş bin) olmalıdır!

Fiyatlar düşürülmeli, tüketicilerin satın alma güçleri yükseltilmelidir!

Açlığa ve yoksulluğa karşı ekonomik politikalar ivedilikle uygulamaya konulmalıdır!

Mevcut ekonomik politikalar nedeniyle tüketicilerin ezici çoğunluğu açlığa ve yoksulluğa mahkum edildi. Türkiye nüfusunu 85 milyon kişi olarak kabul ettiğimizde; nüfusun (tüketicilerin) yüzde 60 dolayında kesimi, yani, 51 milyon tüketici açlık sınırının altında yaşamaktadır. Nüfusun yüzde 38 dolayında kesimi, yani, 32 milyon üç yüz bin dolayında tüketici yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Kısaca, nüfusun (tüketicilerin) yüzde 98’i, yani, 83 milyon üç yüz bin dolayında tüketici açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

Tüketicilerin ezici çoğunluğu ve çocuklar yeterli ve dengeli beslenememektedir. Kirada oturmak durumunda olan 6 milyon dolayında ailenin büyük bir çoğunluğu çaresizlik içinde ve perişan bir durumdadır. Ortalama kiralar asgari ücret düzeyindedir. Özellikle de asgari ücret düzeyinde düşük geliri olan ve kirada oturmak zorunda olan aileler yemiyor, içmiyor, ancak, kirasını ödeyebiliyorlar.

Soğuk kış koşullarında aylık ortalama doğal gaz gideri ile elektrik gideri 1,6 TL (bin altı yüz) dolayındadır. Ancak, açlık sınırının altında geliri olan aileler bu gideri karşılayamadıkları için battaniye altında ve karanlıkta yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Ülke yönetimine, ilgili ve yetkililere tüketiciler adına çağrımız:

· Açlığa ve yoksulluğa karşı ekonomik politikalar ivedilikle uygulamaya konulmalıdır.

· Asgari ücret en az 15 TL (on beş bin) olmalıdır.

· Hiçbir ücret asgari ücret düzeyinin altında olmamalıdır.

· Okullarda çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilmelidir.

· Açlık sınırının altında geliri olan ailelerin beslenme gideri ve konut kirası devletçe karşılanmalıdır.

· Doğalgaz ve elektrik giderini ödeyemeyen ailelere soğuk kış koşullarında devletçe 1,6 TL (bin altı yüz) ödenmelidir.

· Çalışanların vergi yükü düşürülmelidir.

· Fiyatlar düşürülmeli, tüketicilerin satın alma güçleri yükseltilmelidir.

· Barınma sorunu olan ve konutu olmayan çalışanların- emekçilerin, emeklilerin, dar ve düşük gelirlilerin konut ve barınma sorunu ivedilikle çözülmelidir.