TÜİK gerçekleri açıkla!

222

Aziz Koçal / Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı

Tüik enflasyon ile ilgili rakamlara düşük açıklayarak ayıplı hizmet vermeye devam ediyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı verilerini açıkladı. TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon %80,21, TÜRK-İŞ ise mutfak enflasyonunu 12 aylık olarak %128,40, ENAG ise %181,37 olarak açıklamıştır.

Görüldüğü üzere TÜRK-İŞ dahi TÜİK’in açıkladığı enflasyonun üzerinde açıklama yapmıştır.

TÜİK her zaman yaptığı gibi bu ayda rakamları gerçek enflasyonun çok altında açıklayarak,  AYIPLI HİZMET VERMİŞTİR. Gerçek veriler, kamuoyundan ve Evrensel Tüketici Haklarından biri bilgilenme hakkı olan Tüketicilerden saklanmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun görevlerinden biri ülkede sayıya dökülebilen verileri sağlamak, incelemek, toplumun ve devletin ihtiyaçlarının belirlenmesinde, belirlenen verilerin uluşlararası veriler ile karşılaştırılması ve çözüm yollarının üretilmesinde ve planlamasın da yer almaktır.

Görüldüğü üzere TÜİK tarafsız ve objektif olarak sunması gereken verileri gerçeğin gerisinde kalarak açıkladığı için ayıplı hizmet vermektedir. TÜİK kamusal bir veri toplama kurumudur, görevi verileri doğru ölçmektir, halkı doğru bilgilendirmesi kamusal görevidir.

TÜİK’i objektif, şeffaf ve bağımsız olarak gerçek rakamları açıklamaya davet ediyoruz!

Yukarıda iki kurumun açıkladığı rakamlar ile TÜİK in açıkladığı rakamlar arasında yüksek farkın nedenini kamuoyuna açıklamak zorundasınız.

İşçi, emekli, dar gelirliler olarak biz halkın hissettiği enflasyon, TÜİK’in açıkladığından çok yüksektir.

TÜİK enflasyon ile mücadele kurumu değildir!

TÜİK üzerindeki vesayete artık son verilmelidir!

Diğer taraftan, açıklanan rakamlar ülkemiz nüfusunun %95’e yakınının açlık ve yoksullukla yaşam mücadelesi verdiğini göstermektedir.

TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınır 6840, yoksulluk sınırı 22280 olmuştur.

Bekar bir kişinin yaşam maliyeti 8930 dur. Açlık sınırı asgari ücretin çok üzerine çıkmıştır. %5’lik mutlu bir azınlığın yaşam standartlarına göre politika belirleyemezsiniz. Onların üzerinden enflasyon belirleyemezsiniz. Halkın mutfağına gidin enflasyonu orada görün.

Emeklilerin durumunu yazacak kelimeler bulunamıyor.

Yeter artık insanca yaşamak istiyoruz!

Çocuklarımızın gözleri vitrinlerde kalmasın!

Açlık ve yoksulluk ile mücadele edilecek, yaşam kalitesini yükseltecek maaş ve ücretleri yükseltecek politikalar derhal oluşturulmalıdır.

2002 yılında %29,7 enflasyonun bugün geldiği nokta %80,21’dir. Enflasyon ile mücadele edileceğini belirtenler geçmiş 20 yılın muhasebesi yapılmalıdır.