SEVGİLİ TÜKETİCİLER,

139

Tüketicilerin haklarını savunmak, korumak, tüketicilerin bilinçlenmesi ve örgütlülüğünü sağlamak amacıyla faaliyette bulunan derneklerin oluşturduğu Federasyonların (TÜRFED, TÜÇEDEF, TBF, TÜDEF) bileşenleri olarak kurulan TÜKON – TÜKETİCİLER KONFEDERASYONU 1.Olağan Genel Kurulu sonucu oluşan yönetim kurulu görev dağılımını yapmıştır. Genel Başkanlığa Aziz Koçal’ın getirildiği görev dağılımında; Osman İlhan Genel Başkan Vekilliğine, Musa Karademir, Süleyman Bakal, Av. Zeynep Gizem Aydın, Nejdet Filizoğlu, Sıtkı Yılmaz, Tuncay Polat, Ömer Faruk Öztürk Genel Başkan Yardımcılıklarına, Fatih Dinler Genel Sekreterliğe, Oya Erakıncı Genel Saymanlığa, Sema Onar Yaktı, Ali Öztürk, M. Nuri Kaynar, Osman Öztürk ise yönetim kurulu üyeliklerine getirilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, tüketicilerin haklarını savunmak ve korumak, Evrensel Tüketici Haklarının ülkemizde karşılığını bulması amacıyla kararlı bir şekilde çalışacak ve Konfederasyonumuzun misyonunu başarıyla yerine getirecek, bu alanda gerekli lobi çalışmalarını sürdürecektir.

İlk kurulan tüketici örgütlerini (ikisi kamu yararına dernek statüsündedir) bünyesinde barındıran, Edirne’den Kars’a dernek ve şubeler bazında ülkenin 146 noktasında örgütlü olan, bileşenlerinin toplam 35 bin üyesi bulunan Konfederasyonumuz, Türkiye’nin en büyük ve örgütlü tüketici dernekleri çatı kuruluşu olmuştur. Büyüklüğümüz ve gücümüz, sahada oluşumuz, tüketicilerin sesini daha fazla duyurabilme ve haklarını daha etkili bir şekilde savunabilme kapasitemizi arttırıyor. Ülkemizin dört bir yanında on binlerce üyemiz ve gönüllü çalışanlarımız ile birlikte, tüketici hakları alanında önemli adımlar atmayı hedefliyoruz.

TÜKON – Tüketiciler Konfederasyonu; Tüketicilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi, örgütlülüğünün sağlanması, Evrensel Tüketici Haklarının Türkiye’de karşılığını bulması için çalışmalarını sürdürecek olup, bu alanda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler ile ilgili gerekli lobi çalışmalarını yürütecektir.

Tüketici hakları için mücadelemize destek veren tüm üyelerimize, gönüllülerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Hep birlikte daha güçlü bir tüketici topluluğu oluşturmak için TÜKON Tüketiciler Konfederasyonu olarak, tüm tüketicilerin haklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik kararlılığımızı bir kez daha ifade ederek, tüketici haklarının korunması için çaba gösteren, tüketici hakları konusunda bilinci arttırmak isteyen herkesi Konfederasyonumuza ve bileşenlerimize katılmaya ve bu önemli misyona destek vermeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

TÜKON-Tüketiciler Konfederasyonu Bileşen Federasyonları

TÜDEF – Tüketici Dernekleri Federasyonu

TBF – Tüketici Birliği Federasyonu

TÜÇEDEF – Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu

TÜRFED – Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Federasyonu

TÜKON – Tüketiciler Konfederasyonu bileşenlerinin tüketici temsiliyetini sağlamak amacı ile üye veya temsilci bulundurduğu Kurum ve Kuruluşlar

*99 Tüketici Hakem Heyeti

*5 Hal Hakem Heyeti

*5 TSE Ayna Komiteleri

*Reklam Kurulu 

*Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 

*Sigorta Tahkim Kurulu 

*Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu (PGDKK) 

*Ulusal Beslenme Konseyi

*Ulusal Süt Konseyi

*Ulusal Et Konseyi

*Gıda Danışma Kurulu

*Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu

*TÜRKAK – Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu

*UDDER – Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Derneği

*Tüketici Konseyi