66 milyon kişi aç ve yoksul

317

Turhan Çakar // Tüketici Hakları Derneği THD Genel Merkezi Genel Başkanı

. 16 milyon kişi aç, 50 milyon kişi yoksul

. Toplam 66 milyon kişi aç ve yoksul

. Aç ve yoksul sayısının belirlenmesinde Türk-İş ve TÜİK’in istatistikleri karşılaştırıldı

 . Açlık ve yoksulluk artıyor

. TÜİK’in açlık ve yoksulluk istatistikleri bilimsel değil

2021 yılı Haziran Ayı itibariyle Türkiye’de 66 milyon kişi aç ve yoksul. Derneğimizin yaptığı araştırmaya göre, 2021 yılı Haziran Ayı itibariyle Türkiye’nin nüfusu 83,8 milyon dolayındadır.

Türk-İş’in araştırmasına göre, 2021 yılı Haziran Ayına ilişkin 4 kişilik hanenin açlık sınırı 2865 TL, yoksulluk sınırı ise 9332 TL’dir. Türkiye’de hane halkının ortalama büyüklüğünün 3.25 kişi olduğu dikkate alındığında, ortalama bir hanenin Haziran 2021’de açlık sınırı 2327.8TL, yoksulluk sınırı ise 7582.25 TL’dir.

Türk-İş’in 2021 yılı Haziran Ayı açlık ve yoksulluk rakamları ile TÜİK’in “yıllık hane halkı kullanılabilir gelir dağılımı” karşılaştırıldığında, 16 milyon kişi aç, 50 milyon kişi ise yoksuldur. Toplam, 66 milyon kişi aç ve yoksuldur.

Türk-İş, 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırını hesaplarken, bilimsel olarak olması gereken araştırmaları yaparak bu sınırları belirliyor. Yani, 4 kişilik hanenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan bedel ile açlık sınırı, tüm gereksinimlerinin karşılanabilmesi için gerekli olan bedel ile yoksulluk sınırı belirleniyor.

 TÜİK ise, hanelerin mevcut gelirlerini ve gıdaya ayırdıkları, ( gıdaya harcadıkları ) bedel ile diğer harcamalarını dikkate alarak açlık ve yoksulluk sınırlarını belirliyor. TÜİK’in bu şekildeki açlık ve yoksulluk hesaplaması bilimsel değildir.

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.