Yoksulluk dünyayı yakacak

157

Mehmet Bülent Deniz // Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı

17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nü değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “yoksulluğun yaygınlaşması ve derinleşmesi, dünya barışını tehdit ediyor” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır:

Birleşmiş Milletler’in 22.12.1992 tarihli kararı ile 17 Ekim, Dünya Yoksullukla Mücadele Günü olarak ilan edilmiştir.

Günlük 1,90 ABD Doları ya da daha altında gelirle geçinmek zorunda olanlar yoksul, 1,25 ABD Doları ya da daha altında geliri olanlar ise, aşırı yoksul olarak tanımlanmaktadır.

Ülkemizde de Türk-İş tarafından düzenli olarak açıklanan verilere göre, 2020/Eylül ayı itibariyle dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 7.973,00 TL., açlık sınırı da 2.448,00 TL.olarak tespit edilmiştir.

Dünya halkları arasındaki gelir dağılımı, nimetlerin adil şekilde paylaşımındaki adaletsizlik, yerkürenin en büyük sorunudur. Dünya devletlerinin bu sorunu gidermeye yönelik tutumları yetersiz kalmakta, yoksulluk artmaktadır.

Yaklaşık 10 aydır süren, küresel etkiye sahip pandemi nedeniyle yaşamın kısıtlanması, bilinen yoksulluğu arttırmış, geçmişten gelen yoksulluk sorunu bu dönemde dünya barışını tehdit edecek risk oluşturmaya başlamıştır.

Ülkemizde de farklı boyutta yaşanan yoksulluk sorununun temelinde, gelirin adil ve hakça dağıtılamamış olması yer almakta, bu duruma özellikle dolaylı vergilerdeki yüksek oranlar neden olmaktadır.

Her türlü mal ve hizmet satışından alınan KDV., ÖTV. vebenzeri dolaylı vergi oranlarının yüksek olması nedeniyle iletişim için cep telefonu görüşmesi yapan işadamı ile asgari ücretli yurttaş aynı vergiyi vermekte; enerji tüketimi yapan dargelirli ve zengin yurttaşın cebinden aynı vergi alınmaktadır.

Halen toplanan 100 liralık verginin yarısından çoğu mal ve hizmet satışından alınan dolaylı vergilerden oluşmakta, vergilendirmenin temeli olan “az kazanandan az, çok kazanandan çok” vergi alınması ilkesi bir kenara itilmekte, benzin istasyonları, iletişim, enerji firmaları ve benzeri işyerleri vergi dairesi gibi çalıştırılmaktadır. Dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki yüksekliği, ülkemizi OECD ve dünya ülkeleri arasında üst sıralara çıkarmış bulunmaktadır.

Öte yandan dolaylı vergilerin yüksekliği kayıtdışı ekonomiyi ayakta tutmakta, bu durum devletin vergi gelirinde azalmaya yol açmakta, içinden çıkılamaz bir kısır döngü yaşanmaktadır.

Yoksulluk, dünya barışı için en önemli tehdittir.

Yoksullukla mücadele, ülkemiz ve dünya halkları için vazgeçilemez bir sorumluluktur. Bu nedenle gelir dağılımı adaletini düzeltecek başta vergilendirme olmak üzere tüm önlemlerin alınması, yayılma ve derinleşme eğilimindeki yoksulluğun önünün alınması zorunludur.