Yemeksepeti’ne Tüketici Uyarısı

209

Mehmet Bülent Deniz // Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı

Yemeksepeti firmasında çalışan işçilerin sendikal örgütlenmeleri konusunda yaşanan sorunları değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “emekçilerin sendikal örgütlenmesine yönelik olumsuz tutumdan vazgeçilmelidir” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Ülkenin önde gelen e-ticaret firmalarından biri olan Yemeksepeti firmasında çalışan yaklaşık altı bin civarındaki işçinin sendikaya üye olarak örgütlenmelerine ilişkin yaşanan olumsuz süreç kamuoyuna yansımıştır.

Bu nedenle Tüketici Birliği Federasyonu tarafından, Türkiye Devrimci Kara, Hava, ve Demiryolu Taşımacılığı İşçileri (Nakliyat-İş) Sendikası ziyaret edilerek, konu ile ilgili yaşanan süreç ve sorunlar konusunda bilgi alınmıştır.

Sendika tarafından; “Yemeksepeti firmasında çalışan yaklaşık 2000 civarında taşıma işçisinin sendikaya üye oldukları, ancak firmanın sendikal örgütlenmenin önünü kesmek amacıyla işyeri kodunu değiştirdiği, çok sayıda işçinin muvazaalı şekilde aynı adreslerde kurulan yeni işyerlerine aktarıldığı, işyeri kodunun usulsüz işlemlerle değiştirildiği, başta İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Eskişehir, Konya’da yaklaşık altıbin civarında emekçinin demokratik haklarının ellerinden alınmak istendiği” iddiası ve bilgisi verilmiştir.

Alınan bilgi üzerine, Tüketici Birliği Federasyonu olarak, sürecin diğer tarafı olan Yemeksepeti firma yetkilileri ile görüşme talep edilmişse de, bu talebimiz bu güne kadar olumlu olarak yanıtlanmamıştır.

Gerek Nakliyat-İş Sendikası’ndan alınan ve gerekse kamuoyuna yansıyan bilgiler ışığında; Yemeksepeti firmasının, çalışanların anayasal, demokratik hakkı olan sendikal örgütlenmelerine olumsuz yaklaşım içinde oldukları değerlendirilmektedir.

T.C. Anayasası ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde; sendikal örgütlenme, çalışanların temel hakları arasında yer almaktadır. Bu hakkın kullanımının önüne geçmek için yasal ve idari düzenlemelerin boşluklarını gözeterek tutum belirlemenin kabul edilemez olduğu kuşkusuzdur.

Yemeksepeti firması, e-ticaret sektörünün önde gelen firmaları arasında yer almaktadır. Özellikle yaşanan COVID-19 salgını sonrası, değişen tüketici alışkanlıklarının da etkisiyle ticaret hacmi daha büyümüştür. Ancak milyonlarca tüketiciye hizmet sağlayan firmanın, kendi çalışanlarına ilişkin olumsuz tutum takınmasının tüketicide olumsuz karşılığı olacağı unutulmamalıdır.

Bu nedenle Yemeksepeti firmasının, çalışanlarının sendikal örgütlenmelerine ilişkin olumsuz olduğu öne sürülen tavrı ile ilgili kamuoyunu şeffaf şekilde bilgilendirmesi, olumsuz tutum söz konusu ise vazgeçilmesini, Tüketici Birliği Federasyonu’nun konuyu yakından izlemeye devam edeceğini ve olumsuz olduğu öne sürülen tutumun devam etmesi durumunda, ülkemiz tüketicisi adına tüketimden gelen gücün kullanılması seçeneğinin değerlendirileceğini anımsatıyoruz.