TÜKODER: “Yap- İşlet- Devret Modeli, Ülke ekonomisine ve halkın çıkarına uygun bir model değildir”

203

TÜKODER – TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU

ULAŞIM ALT YAPI HİZMETLERİ KAMU HİZMETİ OLARAK VERİLMELİDİR, ÖZELLEŞTİRME VE YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE ŞİRKETLERİN KÂR HIRSI ALTINDA VATANDAŞLARIMIZ EZİLMEKTEDİR.

Her zaman olduğu gibi yine gelenek bozulmamış  yeni yıl nedeniyle yağan zam yağmurundan    köprüler, otoyollar ve tüneller de nasibini almıştır. 

15 Temmuz Şehitler  ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri  geçiş ücretleri çift yönlü uygulamaya konularak, daha az zam algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Önceki dönem Genel Sekreterimiz Av.Onur Cingil tarafından köprünün her iki tarafına kameralar konulduğu, bunların neyin hazırlığı olduğu Karayolları Genel Müdürlüğüne sorulmuş, alınan cevapta ise böyle bir uygulama olmadığı söylenmişti. Yılbaşı itibariyle çift yönlü uygulama bizleri doğrulamıştır. Genel Müdürlük tarafından ayıplı bir hizmet ile bugünkü uygulama gizlenmiştir.

Her iki köprü Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindedir. Geçiş ücretleri ilk alınmaya başlandığından itibaren, ücretlerin köprülerin bakım ve onarım giderleri adı altında  alındığı kamuoyuna yansımıştır. Bir yılda alınan geçiş ücretleri ne kadardır?

Bu tutarların ne kadarı bakım onarım gideri olarak harcanmaktadır? Kamuoyu bilgilendirilmelidir.

Her iki köprü devlet tarafından vatandaşların ödediği vergilerden oluşan bütçeden harcama yapılarak yaptırılmıştır. Geçiş ücretleri ile bakım onarım ücretleri arasındaki farklar nereye harcanmaktadır.

Geçiş garantileri verilen diğer köprülere mi aktarılmaktadır?

Bir başka algı ise Avrasya tünelinden indirimli geçiş gece 00:00/05:00 arası %50 indirim vatandaşa ne kadar fayda sağlayacaktır?

Geçiş garantileri nasıl hesaplanacaktır? Geçiş garantisi normal tarifeye göre hesaplanacak ise indirimli tarifedeki farklar da  tüketicilerin cebinden çıkmış olmuyor mu?

Yap- işlet -devret modeli ile yapılan otoyol ve köprü geçişleri de yılbaşı zam yağmurundan nasibini alarak kervana katılmıştır. Yapılan bu zamlar sadece araçları olanları ilgilendirmiyor, köprülere tünellere verilen dolar endeksli geçiş garantileri nedeniyle tüm vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir.      

Tüm zamlarda olduğu gibi gerekçe maliyet girdilerinin artması ve döviz kur farkı kaynaklı olduğu kamuoyuna yansımaktadır. Bu gerekçe dahi bir garabettir.

Bir taraftan “Sade vatandaşın döviz ile ne alakası var?” diyeceksiniz, diğer taraftan tüm vatandaşı ilgilendiren zamlara gerekçe döviz kur farkı kaynaklı olduğunu söyleyeceksiniz. Sorunları çözmek yerine; Liyakattan, ciddiyetten, sorumluluktan uzak söylemler artık tüketicilerin ilgi alanından çıkmıştır.

Yap- işlet -devret yöntemiyle yapılan ve devletin dolar üzerinden yüksek geçiş garantisi verdiği köprülere  otoyollara  yapılan  aşırı zam güçlü olan şirketlerin kasasını dolduracak, güçsüz olan tüketicinin cebini boşaltacak, geçiş garantisi nedeniyle hazineye ek yük getirecektir.

Yeni yıla girerken; elektrik, doğalgaz, akaryakıt, harçlar, vergiler, doğalgaz, elektrik, köprüler ve otoyollar gibi   yapılan zamlar nedeniyle alım gücü düşen tüketicilerin dayanma gücü kalmamıştır.

Yapılan bu zamlar, haksız ve yersiz olup, kamu yararı gözetilmemektedir

 Otoyollar ve köprülere yapılan zamlar ile İstanbul’un iki yakası birbirinden uzaklaştırılmış vatandaşların güvenli kaliteli ucuz ve zaman tasarrufunu sağlayan ulaşım hakkı engellenmektedir.

Halkın güvenliği ve zaman kaybının önlenmesi ve trafiğin rahatlaması için yapılan yol ve köprüler yapılan aşırı zamlar ile yükselen fiyatlar nedeniyle yapılış amaçlarından uzaklaşmıştır.

Yap işlet devret modeli ile yapılan otoyollar, köprüler ve tüneller de  geçiş garantisi olması nedeniyle buralardan geçen tüketici, zamlı geçiş ve  farkı hazineden karşılanması nedeniyle iki kez zamdan etkilenmiş olmaktadır.  

Ulaşım sağlanması için gerekli alt yapı olan yol, köprü ve tünel gibi hizmetler bir kamu hizmeti olarak verilmeli, gelir artırıcı bir hizmet olarak görülmemelidir.  özelleştirme veya yap işlet devret modelinden vaz geçilmeli mevcut sözleşmelerden geçiş garantileri kaldırılarak  Türk Lirasına çevrilmeli, ulaşım hizmeti ücretsiz sağlanmalıdır.

YAP- İŞLET – DEVRET MODELİ, ÜLKE EKONOMİSİNE UYGUN HALKIN ÇIKARINA BİR MODEL DEĞİLDİR.

BÜTÇEYE VE VATANDAŞA EK YÜK GETİRECEK OLAN AŞIRI ZAM DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR.

GEÇMEDİĞİMİZ TÜNEL, OTOYOL VE  KÖPRÜLERİN PARASINI ÖDEMEK İSTEMİYORUZ.