TükoDer engelli yurttaşlarımız ile birlikte…

137

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) İzmir Şubesi Başkanı Cevdet Uçan

Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi Başkanı Salih Arıkan

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) ile Türkiye Beyazay Derneğinin İzmir Şubeleri olarak; eşgüdüm ve özverili yaklaşım sayesinde temel olarak dezavantajlı konumda olan engelli yurttaşlarımızın tüketici haklarını yardımsız olarak öğrenmeleri, görme engelli çocuklarımızda ise tüketici hakları bilinci oluşturulması maksadıyla Ekim ayında AB Sivil Düşün Programına 2 proje başvurusunda bulunmuştuk. Her biri ortalama 5’er bin Euro’luk projelerimiz, bağımsız denetmenler tarafından değerlendirilmiştir. Geçen hafta içinde de onaylandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Projelerimizin onaylanmış olmasından dolayı çok mutluyuz.

TükoDer ile engelleri aşarız…

TükoDer ile Engelleri Aşarız adlı proje ile;

İlköğretim seviyesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik hazırlanarak 2020 yılı başında  basımı yapılan ve web sayfamızda (www.izmirtukoder.org.tr/medya/egitselgorseller) yayınlanan çocuk hikaye kitaplarının, görme engelli çocuklar için seslendirilmesi ve işitme engelli çocuklar için de işaret dili ile anlatılması şeklinde videoları hazırlanacaktır.  Aynı proje kapsamında yetişkinlere yönelik hazırlanarak basımı yapılan TÜKETİCİ REHBERİ-1 adlı dokümanın görme engelli yetişkinler için seslendirilmesi ve video formatında hazırlanması sağlanacaktır. Dezavantajlı gruplar için hazırlanan videoların kayıt edileceği CD/DVD’ler Türkiye Beyazay Engelliler Derneğinin Türkiye geneli ve yurtdışı şubelerine (72 şube) dağıtımı sağlanacak, ayrıca video görseller hem TükoDer’in (www.izmirtukoder.org.tr) hem de Türkiye Beyazay Derneğinin web sayfalarında (www.beyazay.org.tr) yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılması sağlanacaktır.

Yine bu proje kapsamında, dezavantajlı olmayan ilköğretim öğrencileri için hazırlanan ve tüketici haklarını anlatan 2 adet çocuk hikaye kitabı ile yetişkinler için hazırlanan Tüketici Rehberi-2 ve 3’ün basımı gerçekleştirilecektir. 

Gören parmaklarımla Tüketici haklarını öğreniyorum…

Gören Parmaklarımla Tüketici Haklarını Öğreniyorum adlı ikinci projemizde ise daha üst seviyede bir çalışmaya imza atacağımızı düşünüyoruz. Bu projede ilköğretim seviyesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik hazırlanan 3 adet hikaye kitabı ve yetişkinlere yönelik hazırlanarak basımı yapılan TÜKETİCİ REHBERİ-1 adlı doküman ile 2 adet broşürün, görme engelli yurttaşlarımızın dokunarak okuyabildikleri Braille Alfabesi (kabartma yazı) ile basılması hedeflenmektedir.

Bu çalışmamızı Türkiye geneline yaymak istiyoruz…

TükoDer İzmir Şubesi olarak bu projelerin hayata geçirilmesi ile ulaşmak istediğimiz nihai hedefimiz ise, Türkiye genelinde başta bankalar olmak üzere, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün kullandığı ve engelli tüketiciye ön bilgilendirme ve/veya sözleşme adı altında sunduğu her türlü belgeyi karşıdaki kişinin anlayabileceği bir metotla önüne konulmasının sağlanması olacaktır. Tüm ilgililere, bu konularda kampanya başlatmaları için çağrıda bulunuyoruz. Projemiz tamamlandığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

TükoDer İzmir Şubesi, sizleri üye olmaya bekliyor!

TükoDer İzmir Şubesi; var olan toplumsal bir soruna çözüm bulmak ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek, sahip olduğu bilgi ve becerileri tüketiciler ve tüketici örgütleri ile paylaşmak isteyen, tek başına yapamadıklarını örgütlü olarak başarabilecek olan İzmirli tüketicileri üye olmaya çağırıyor. Bugün dünden daha güçlüyüz ve haklı bir gurur yaşıyoruz. Gücümüze güç katmak, haklı gururumuzu paylaşmak istiyoruz.

Tükenmeden tüketmek dileğiyle!