Tüketiciler yüksek vergilere, fiyatlara, açlığa mahkum!

145
  • Dolaylı vergiler en haksız tüketici vergisidir!
  • En haksız vergiler tüketicilerin sırtında!
  • Dolaylı vergi artışları ile tüketicilere büyük darbe!
  • Vergi ve gelir adaletsizliğinde Türkiye şampiyonluğa gidiyor!
  • Tüketicilerin satın alma gücü yerlerde!
  • Emekli, dul ve yetimlerin son bir yıllık maaş artışları enflasyonun altında!
  • Tüketiciler en temel gereksinimlerini karşılayamaz durumda!
  • Tüketicilerin ezici çoğunluğu yeterli ve dengeli beslenemiyor!
  • Tüketicilerin sosyal yaşamı bitirildi!
  • Bu düzen acilen değişmeli!

Tüketiciler yüksek vergilere, fiyatlara ve açlığa mahkum edildi! Tüketicilerin ezici çoğunluğu çaresiz ve perişan durumda! KDV ve ÖTV gibi en haksız vergi türü olan dolaylı vergiler aç ve yoksul tüketicilerin sırtına yüklenmiştir. Bir tüketici vergisi olan dolaylı vergilerde yapılan son artışlarla birlikte tüketicilere büyük bir darbe vurulmuştur! Diğer taraftan, yüzde yüz arttırılan ve geriye dönük uygulanacak olan Anayasaya aykırı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) iptal edilmelidir. Bununla birlikte, yüzde ondan yüzde on beşe yükseltilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) bankalardan çekilecek kredileri pahalı hale getirecek ve bankalardan kredi çekecek olan tüketicileri sıkıntıya sokacaktır.

Vergi ve gelir adaletsizliğinde Türkiye Dünya’da şampiyonluğa gitmektedir. Açıkça, emekçilerden, dar gelirlilerden, açlığa ve yoksulluğa mahkum edilen tüketicilerden alınıp bir avuç zenginin zenginliğine katkı sağlanmaktadır. Türkiye’nin en yoksul ilk on ülke arasına girmesi bir utanç göstergesidir.

Emekli, dul ve yetimler başta olmak üzere, tüketicilerin ezici çoğunluğunun maaş ve gelir artışları fiyat artışlarının gerisinde kalmıştır. Özellikle de, son bir yılda tüketicilerin satın alma güçleri çok düşmüştür. Bu durumda tüketicilerin ezici çoğunluğu beslenme ve barınma gibi en temel gereksinimlerini bile karşılayamaz duruma düşürülmüştür. Tüketicilerin ezici çoğunluğu yeterli ve dengeli beslenmekten yoksun durumda bırakılmıştır.

Tüketicilerin mahkum edildiği ekonomik sıkıntılar sosyal yaşamlarını ve sosyal ilişkilerini bitirmiştir. Örnek vermek gerekirse; tüketiciler yüksek ulaşım fiyatları nedeniyle başka bir ilde ikamet eden en yakınlarını bile ziyaret edemez duruma getirilmiştir.

Tüketicilerin insanca yaşamına büyük darbe vuran bu düzen, yani, mevcut ekonomik ve sosyal politikalar, ücret ve istihdam politikaları, vergi ve fiyat politikaları acilen halkın-tüketicilerin; emeklilerin, emekçilerin, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayanların lehine değiştirilmek zorundadır.

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.

Tüketici Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Turhan ÇAKAR