Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) kuruluyor

707

Kamuoyuna Duyuru;

Ülkemizde hak arama sürecinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak; Bileşenlerimiz olan yaklaşık   20 ye yakın tüketici derneğinden aldığı güçle faaliyet göstermekte olan Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF), Birleşik Tüketiciler Federasyonu (BTF), Çevre ve Tüketici Federasyonu (ÇETÜF) olarak yaptığımız ortak çalışmalar sonucu Tüketici Örgütleri Konfederasyonunun (TÖK), kuruluşunu tamamlama aşamasına geldik.

Oluşum sürecinde, Tüketici Örgütleri Konfederasyonu’nun (TÖK) bileşeni olan Federasyonlarla birlikte hayata geçirdiğimiz koordinasyon kurulumuz ile kurucu federasyonlara üye dernek kadrolarının etkin katılımıyla, Hukukçu, Ekonomist, Akademisyen ve ihtiyaç duyulan mesleki alanlardaki uzmanların yer aldığı danışma kurulumuz çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütmektedir.                                                  

Pandemi koşullarına rağmen, Konfederasyonumuz kuruluşunu tamamlama hedefine yaklaşmıştır. Yoğun olarak sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında Tüzük ve Programımızı da tamamlamak üzereyiz.

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Evrensel Tüketici Haklarından “Tüketicilerin Temel Gereksinimlerinin Karşılanması Hakkı kapsamında, Barınma, Beslenme, Su bulma, Aydınlanma, Isınma, Giyinme, İletişim gibi evrensel insan hakkı olan temel ihtiyaçlara sosyal devlet anlayışı içinde her tüketicinin erişebilmesinin sağlanmasının yaşama geçirilmesi için çalışmalarımız yanında yine, Evrensel Tüketici Haklarından Tüketicilerin Ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarının tazmini, Çevresel tehlikelerden koruyucu, Tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemlerin alınması ile tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirilmesi, bu konudaki politikaların oluşturulması/geliştirilmesi için gönüllü örgütlenmeleri teşvik edecek çalışmalar içinde olacağımızı ve ulusal ve uluslararası zeminde de gerekli çabayı harcayacağımızı ve olumsuzluklara karşı tüketiciler adına mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Tüketiciler olarak haklı mücadelemizde, gücümüzü her geçen gün artırmak ve örgütlülüğümüzü birlikte daha da geliştirmek için, ülkemizde bulunan tüm tüketici derneklerini federasyonlarımıza, Tüketici Federasyonlarını ise Tüketici Örgütleri Konfederasyonu’na (TÖK) katılmaya davet ediyoruz.

Bilinçli Tüketici Örgütlü Tüketicidir.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Bileşenleri

Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF), Genel Başkanı Fuat ENGİN

Birleşik Tüketiciler Federasyonu (BTF), Genel Başkanı Av. Şölen TÜYSÜZ

Çevre ve Tüketici Federasyonu (ÇETÜF), Genel Başkanı Orhan FİDANCILAR