Tüketici adaletini yaygınlaştırıp, geliştireceğimiz nice 11 yıllara …

603

Süleyman BAKAL / Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı

Tüketiciyi Destekleme Derneği’nin 11. kuruluş yıldönümünü değerlendiren TÜKDES Genel Başkanı Süleyman BAKAL “Her alanda yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya sivil toplumun katkıları ile kurulacaktır” dedi.

TÜKDES Genel Başkanı Süleyman BAKAL konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır:

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) 21 Kasım 2009 tarihinde toplumun tüm katmanlarının, hayatın her alanında; Evrensel Tüketici Haklarını kullanabilmesi için, ” … evrensel    tüketici adaletini yaygınlaştırmak ve geliştirmek” amacıyla kurulmuştur.

http://www.tukdes.org/index.asp?sec=1&menuid=45

Kurulduğu günden bugüne yaptığı çalışmalarla sivil toplum gönüllülerinin emek ve zihinsel desteğini görmüş, TÜKDES Türkiye’nin en fazla üyesi olan 2.tüketici derneği olmuştur.

TÜKDES aşağıdaki Evrensel Tüketici Hakları için gönüllüleri, İstanbul, Tekirdağ, Sivrihisar Şubeleri ve Beylikova ve Bilecik Temsilcilikleri ile mücadelesine devam etmektedir.

EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI

1.Tüketicilerin Temel İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkı

2- Sağlık ve Güvenliğin Korunması Hakkı

3- Ekonomik Çıkarların Korunması (Mal ve Hizmetlerin Serbestçe Seçilmesi) Hakkı

4- Bilgi Edinme Hakkı

5- Eğitilme Hakkı

7-Temsil Edilme (Sesini Duyurma) Hakkı

8- Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı

Toplumun tüm katmanlarının, hayatın her alanında; Evrensel Tüketici Haklarını kullanabilmesi için;” …evrensel    tüketici adaletini yaygınlaştırmak ve geliştirmek” konularında sivil toplum çatısı altında çalışmalar yapmak, katkı vermek istiyorsanız; (http://www.tukdes.org/?sec=11)TÜKDES’e üye olabilir, (http://www.tukdes.org/index.asp?sec=1&menuid=109) şubemizi açabilir, temsilcimiz olarak sivil yürüyüşümüze katılabilirsiniz.

Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için; birlik, beraberlik ve dayanışma içinde; evrensel tüketici adaletini yaygınlaştırıp geliştireceğimiz nice 11 yıllara…