Toplu ulaşım ve servis hizmetleri kamu hizmetidir, ticari hizmet değildir

119

Gelenek yine bozulmadı, döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle araç bakım onarım ve yedek parçalara gelen zamlar, akaryakıta gelen ÖTV ve KDV zamları, harçlara ve araç muayenelerine gelen zamların yükü gerek ulaşım sektöründe yine tüketicilerin sırtına yüklenmiştir.

Akaryakıtta ÖTV ve KDV zamları nedeniyle Akaryakıt bedelinin yaklaşık %45’i ÖTV VE KDV olmak üzere vergi yükü olarak cebimizden çekilmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir yöntem ile verginin vergisini ödüyoruz. ÖTV’nin de KDV’sini ödüyoruz.

Akaryakıtta %20 olan KDV oranı ‘Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri’nde %0 olarak uygulanmaktadır.  

Taşımacılık hizmeti sunan Esnaf örgütleri ve odaları, Akaryakıta gelen zamlara karşı tepki vererek, örgütlenmek ve taleplerini hükümete bildirmek yerine zam geldikçe UKOME’nin kapısı aşındırılarak zam istenmektedir. Bu kolaycılıktır.

TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ olarak, temel amacımız tüketicilerin haklarını korumak ve onların refahını gözetmektir. Bu bağlamda, ulaşımın temel bir hizmet olduğunu ve halkın günlük yaşamını etkilediğini unutmamak gerekmektedir. UKOME’nin almış olduğu zam kararı, tüketicilerimizin hayatını olumsuz yönde etkileyecek ve ulaşım maliyetlerini artırarak zorlayacak günlük hayatı ciddi şekilde etkileyecek, özellikle dar gelirli kesimlerde ve ulaşımı sıkça kullanan ailelerde büyük bir yük oluşturacaktır.

Eğitim, sağlık, iş ve diğer günlük yaşam ihtiyaçları için ulaşım zorunlu bir ihtiyaç olan ulaşım hizmetinin erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

UKOME, bu kararı alırken, tüketicilerin sosyo-ekonomik durumunu ve zorluklarını yeterince göz önünde bulundurmamıştır.  Tüketicilerin bu tür karar süreçlerine daha fazla dahil edilmesi ve onların görüşleri ile taleplerinin dikkate alınması, adil ve dengeli bir çözüm bulunmasına katkı sağlayacaktır.

TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ olarak, UKOME’yi ve diğer yetkilileri tüketicilerin taleplerini ve endişelerini dinlemeye ve bu zam kararını yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz. Aynı zamanda, ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak, alternatif ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri üzerinde çalışmak ve tüketicilerin ulaşıma erişimini kolaylaştıracak adımlar atılmasını talep ediyoruz.

Ayrıca Ulaşım hizmetinde maliyetlerin düşürülmesi için Çözüm vardır. Yıllardır söylüyoruz, toplu ulaşım ve servis hizmetleri kamu hizmetidir, ticari hizmet değildir.

Bu nedenle; ulaşım hizmeti veren esnaf dernekleri, odaları, şoförler örgütlenerek, Hükümetten ulaşımda kullanılan ÖTV ve KDV vergilerinin sıfırlanmasını talep etmeliler, Belediyeler bu yönde talep oluşturmalı ve hükümete iletmeliler.

UKOME tarafından verilen zamlar geri çekilmeli ve yeniden değerlendirilme yapılmalıdır, bunun için Acil ve ivedi olarak, Sosyal Devlet ilkesi ve Sosyal Belediyecilik anlayışından hareketle maliyetlerin ana unsuru olan ulaşımda kullanılan araçların aldığı akaryakıtta ÖTV ve KDV oranları sıfırlanmalı, bu araçlar için ödenen harç ve muayene ücretleri ile tamir bakım ve onarımlarında kullanılan KDV oranları da düşürülmelidir.

Bu düşüncelerimizi katıldığımız bir önceki UKOME toplantısında dile getirdik, ancak UKOME üyesi bazı kamu görevlisi tarafından siyaset yapmakla ve siyasi kimliğimizin bilinmesi ile itibarsızlaştırılmaya çalışıldık. Biz tüketici siyaseti yapıyoruz, tüketicinin evrensel haklarının karşılığı için hak mücadelesi veriyoruz. Tüketicinin lehine yapılan her türlü düzenlemeyi destekleriz. Aleyhine düzenlemelerinde karşısında dururuz.

33 Yıl olduğu gibi bundan sonra da haksızlıkların karşısında dimdik durarak doğruları söylemeye devam edeceğiz.

Bunun sağlanması için Ulaşım sektöründe çalışan küçük esnaf ve şoförler ile bunların dernekleri odaları bir araya gelerek örgütlü hareket etmelidir. Biz tüketici dernekleri olarak böyle bir örgütlü yapıya bu talepler doğrultusunda destek vermeye hazırız.

Tüm tüketicileri, seslerini duyurmak ve haklarını savunmak için TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ (TÜKODER) çatısı altında birleşmeye ve güçlerini bir araya getirmeye davet ediyoruz. Tüketici hakları, toplumun refahı ve adaleti için mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu tür zorlu kararlara karşı duracağız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ GENEL BAŞKANI (TÜKODER)

Genel Başkan

Aziz Koçal