TOKİ’lerden daire devir alırken dikkatli olun

300

Ali ihsan Nazlı // Tüketici Sorunları Yardım Derneği (TÜSOYAD) Başkanı

Devir hakkı en az 1 yıl dolmadan satış olmuyor. TOKİ’nin evi olmayanlara tanıdığı ev’lenme imkanını ne yazık ki art niyete çeviren, simsarlar var ya, aman onlardan uzak kalın. Sosyal medyada adı çıkan bazı simsarların TOKİ ile ilgili devir için paylaşımlarını görünce, bu olayı TOKİ’ye şikayet ettik, ancak gelen cevap gerçekten vatandaşı koruyor. Bilmeyen vatandaşlar, noterden anlaşma yapıp evi kendisinin olacak sanabilir, ancak TOKİ’nin gönderdiği cevap hiç de öyle değil.

“Sayın ALİ İHSAN NAZLI,

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 04.08.2020 tarihinde yapmış olduğunuz 2003500540 sayılı başvurunuz 05.08.2020 tarihinde TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) tarafından cevaplanmıştır:

“”Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik oluna kadar devredemezler.

Orta Gelir Grubu satışlarımızda konut alıcıları anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilmektedir.

 Açık satışlarımızda ise, genel olarak bu şart aranmamaktadır.

 Devir işlemlerine ilişkin şartlarda değişiklik yapılması durumunda www.toki.gov.tr adresimizde ilan edilmektedir.

Devir işlemleri gayrimenkul satış sözleşmesinin imzalandığı banka şubesinde yapılmakta olup; noterden yapılan devir işlemlerinin İdaremizce herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Bu nedenle borcu devam ederken konutunu kendi aralarındaki anlaşma yaparak devrettikleri tespit edilen hak sahiplerinin tespit edilmesi durumunda sözleşmeleri feshedilir. 

Bu nedenle talebinize ilişkin olarak İdaremizce araştırma yapılabilmesi için şikayette bulunduğunuz kişinin adını, soyadını ve konut bilgilerine ihtiyaç duyulduğu hususunda;

Bilgilerinizi rica ederim.”

Not: Şikayet edilmesi halinde sözleşmesi feshedilebileceği gibi, noterden devir edilen yerin idare tarafından her hangi bir geçerliliği yoktur.

TOKİ’den az birikimle Ev’lenmek isteyenler, lütfen bu tür tuzaklara gelmeyin.