#TamkapanmaysaTamdestek

176

29 Nisan 2021 tarihinde başlayan tam kapanma sürecini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “milyonlar yoksulluk sınırını geçti, açlık kapıda” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

2020/Mart’tan bu yana yaşanan pandemi sürecinin getirdiği olumsuzluklar toplumu etkilemeye devam ediyor. Temmuz ayında başlayan ve iyi yönetilemeyen kısmi normalleşme, ardından alınan önlemlere uyumda farklı standartlar uygulanması gibi süreç yönetiminde yapılan hatalar, Türkiye’yi yeniden tam kapanma noktasına getirmiştir. Bir yıldan fazla süredir yaşanan olumsuzluklar, son alınan kapanma kararıyla daha da derinleşecek, esnaf, serbest meslek çalışanları ve emekçiler üzerindeki yük daha da ağırlaşacaktır.

Bankaların açık olup kredi ödemelerinin yapılmasının zorunlu olduğu, vergi tahakkuklarının aralıksız devam ettiği, kiraların işlediği, özellikle gıda enflasyonunun yüzde 40’lar seviyesinde olduğu bir dönemde bir yıldır yoğun bakım aşamasına gelmiş olan milyonlar, son alınan kararla birlikte adeta ölüme mahkûm edilmektedir.      İnsan sağlığının korunmasına yönelik olarak, bir yıldır her türlü zorluğa karşın ayakta kalmaya çalışan milyonlar için yoksullaşma aşaması bitmiş açlık tehdidi başlamıştır. Nitekim son günlerde medyaya yansıyan haberlerde, ekonomik zorluklar nedeniyle intiharların başladığı gözlemlenmektedir.

Destek paketi adı altında bir yıldır açıklanan devlet katkılarının yaşanan olumsuzluklara çare olmadığı, yeterli gelmediği kuşkusuzdur. Son alınan tam kapanma kararı; iflas eden esnaf, işsiz kalan muhasebeci, avukat gibi serbest meslek çalışanları, işten çıkarılan veya göstermelik kısmi çalışma ödemesiyle teselli bulması istenen emekçiler için adil değil, bitiş noktasıdır.

Bu nedenle geçtiğimiz yıl yaşanan süreçte #hayatdevametsindiye kampanyası ile yaşanan zorlukların sesi olan kampanyanın ardından, Tüketici Birliği Federasyonu #TamkapanmaysaTamdestek kampanyası başlatıyor.

#TamkapanmaysaTamdestek kampanyası ile;

-Her türlü banka ödemelerinin faizsiz ve hiçbir koşula bağlanmadan 2021/Aralık sonuna kadar ötelenmesi,

-Küçük esnaf, KOBİ, çiftçi, muhasebeci, avukat ve benzeri serbest meslek çalışanlarından alınan her türlü verginin 2021/Aralık sonuna kadar ertelenmesi,

-Belli bir miktarın altındaki ekonomik büyüklüğe sahip her türlü işletme için 2019/Aralık ayında beyan edilen aylık gelir miktarında, her ay karşılıksız destek verilmesi,

-İşten çıkarma yasaklarının 2021/Aralık sonuna kadar uzatılması,

-Kısmi çalışma ödemeleri miktarının arttırılması,

-Kayıtdışında bulunan hamal, ayakkabı boyacısı, inşaat, temizlik işçisi, müzisyen gibi emekçilerin tespit edilerek sosyal yardım yapılması,

-Her türlü işyeri ve konut kiralarındaki artış zorunluluğunun, 2021 yılı boyunca kaldırılması,

-Elektrik, su, doğalgaz, iletişim hizmetlerine ilişkin fatura ödemelerinin 2021/Aralık sonuna kadar, faizsiz ötelenmesi

Talep edilmektedir.

Tüm yurttaşlarımızı bu haklı talepler etrafında birleşmeye davet ediyoruz.

Mehmet Bülent Deniz
Genel Başkan