#TamkapanmaysaTamdestek… İntiharlar artıyor

192

Son günlerde medyaya yansıyan intihar olaylarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “Sağlığımızı korumak için alınan önlemlerin, intiharları arttırdığı gerçeği ile yüzleşmeliyiz” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Son birkaç haftada medyaya yansıyan intihar olaylarında artış olduğu gözlemlenmekte ve bu intiharların tamamına yakınının ekonomik zorluklar nedeniyle olduğu belirtilmektedir.

Ülkemizdeki intihar sayılarındaki gözle görülür artış pandemi öncesi başlamış, TÜİK verilerine göre, 2015-2019 yılları arasında 16.355 yurttaşımız intihar ederek, yaşamına son vermiştir. Bu artışın 2020/Mart tarihinden bu yana yaşanan pandemi sürecinde alınan kısıtlayıcı önlemler nedeniyle hızlandığı bilinmektedir. Ancak bu konuda verileri yayınlayan TÜİK tarafından, 2020 ve sonrası döneme ilişkin veriler halen dahi yayınlanmamıştır.

Yine Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve arkadaşlarının15.01.2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na verdikleri Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge de, halen TBMM Başkanlık Divanında bekletilmektedir.

Ekonomik gerekçeler ve yoksullaşma nedeniyle artış gösteren intihar sayıları adeta kamuoyunun dikkatinden kaçırılmak istenmektedir. Bu nedenle 04.05.2021 tarihinde CİMER üzerinden başvuru yaparak, 01.01.2020-30.04.2021 tarihleri arasında kaydedilen intihar olaylarının sayısı ve nedenlerinin bildirilmesi talep edilmiştir.

29 Nisan 2021 tarihinde başlayan tam kapanma uygulaması, bir yıldır insan sağlığının korunması için büyük özveriyle zorluklara katlanan milyonlarca yurttaşımız için yeni bir darbe olmuştur. Banka, kira, fatura, vergi ödemelerinin devam ettirilip emekçiye, esnafa; “eve kapan, para kazanma” diyerek uygulanan önlemler nedeniyle oluşan karamsarlık, ekonomik gerekçelerle intiharları tetiklemektedir.

Bu nedenle Tüketici Birliği Federasyonu tarafından 03.05.2021 tarihin başlatılan ve kamuoyunun sahiplendiği #TamkapanmaysaTamdestek kampanyası ile;

-Her türlü banka ödemelerinin faizsiz ve hiçbir koşula bağlanmadan 2021/Aralık sonuna kadar ötelenmesi,

-Küçük esnaf, KOBİ, çiftçi, muhasebeci, avukat ve benzeri serbest meslek çalışanlarından alınan her türlü verginin 2021/Aralık sonuna kadar ertelenmesi,

-Belli bir miktarın altındaki ekonomik büyüklüğe sahip her türlü işletme için 2019/Aralık ayında beyan edilen aylık gelir miktarında, her ay karşılıksız destek verilmesi,

-İşten çıkarma yasaklarının 2021/Aralık sonuna kadar uzatılması,

-Kısmi çalışma ödemeleri miktarının arttırılması,

-Kayıtdışında bulunan hamal, ayakkabı boyacısı, inşaat, temizlik işçisi, müzisyen gibi emekçilerin tespit edilerek sosyal yardım yapılması,

-Her türlü işyeri ve konut kiralarındaki artış zorunluluğunun, 2021 yılı boyunca kaldırılması,

-Elektrik, su, doğalgaz, iletişim hizmetlerine ilişkin fatura ödemelerinin 2021/Aralık sonuna kadar, faizsiz ötelenmesi

Talep ediyoruz.

Mehmet Bülent Deniz
Genel Başkan