Tabelada Türkçe Kayıp… Sivas Belediyesi’nden Örnek Uygulama

233

Ticari işletmelere konulan isimlerde yabancı sözcük kullanımının yaygınlaşmasını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “Ticaret ve sanayide yabancı sözcük kullanımının yaygınlaşması, tüketicileri rahatsız etmektedir” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlerin ya da şirket isimlerinde, yabancı kelimelerin tercihinin yaygınlaşmasının Türkçeye verdiği zararı, endişe ile izliyoruz. Yabancı sözcük tercihi, başka dillere ait alfabenin kullanılması noktasına dahi ulaşmış bulunmaktadır.

Tüketiciye mal ve hizmet sunan işletmelerin zannettiğinin aksine, ülkemiz tüketicisi ürün ve işletme isimlerindeki yabancı sözcük ve farklı alfabe kullanımının yaygınlaşmasından rahatsız olmaktadır. Bu rahatsızlık çok sayıda tüketici tarafından Tüketici Birliği Federasyonu’na iletilmektedir.

Serbest ekonomide, ekonominin aktörlerinin tercihlerinde bağımsız oldukları açıktır. Ancak tüketiciye mal ve hizmet sunanların, tüketici beklentilerini dikkate almanın yanı sıra ekonomik çalışma içinde oldukları ülkenin değerleri konusunda da duyarlı olmaları gerekmektedir. Bu duyarlılığı dikkate almayanların karşısında, tüketicinin tüketimden gelen gücünün harekete geçeceği unutulmamalıdır.

Ancak bu sorunun kontrol edilemez boyutta olduğu dikkate alınarak, ilgili kamu erklerinin de bu konuda önleyici, teşvik edici karar ve uygulamalar içinde olmaları gerekmektedir.

Nitekim sorumluluk bilinciyle konuya eğilen Sivas Belediyesi’nin, örnek bir uygulama içinde olduğu memnuniyetle öğrenilmiştir. Sivas Belediyesi Belediye Meclisi’nin 09.12.2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı ile;

Dükkân, ticaret ve sanayi müesseseleri ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her türlü levha, yazı ve resim gibi ışıksız sabit bütün ilan ve reklâmların m2’nden yıllık olarak 25,00 TL. ilan ve reklâm vergisi alınması, buna karşın –tescilli markalar hariç- yabancı firma ya da ürün ismini kullanan işyerlerinden 110,00 TL. alınması kararlaştırılmıştır.

Sivas Belediyesi ve Belediye Meclisi’nin, tabelada kayıp olan Türkçeye yönelik bu olumlu uygulaması nedeniyle Sivas Belediye Başkanı sayın Hilmi Bilgin’in şahsında, bu kararda emeği geçenlere tebrik ve teşekkürlerimizi içeren mesajımız gönderilmiştir.

Sivas Belediyesi tarafından başlatılan bu güzel uygulamanın diğer kamu erkleri tarafından da örnek alınması ve süreklilik kazandırılmasına ilişkin tüketici talebini kamuoyu ile paylaşıyoruz.