Süleyman BAKAL: “Artan/arttırılan fiyatlar girdabında; dar ve sabit gelirliler…”

173

Temel ihtiyaç maddelerine sürekli yapılan zamları   değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman BAKAL” Gelir dağılımındaki uçurum azaltılmaz ve üretim sahada yapılan araştırmalarla desteklenmezse yüksek ideallere ulaşmak imkansız olur” dedi.

Genel Başkanı Süleyman BAKAL konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır:

Temel ihtiyaç maddelerine kamu ve özel teşebbüs tarafından yapılan zamlar ve artan/artırılan fiyatlar gelir dağılımındaki uçurumu her gün derinleştirmektedir.

Gösteriş tutkusu kamu kaynakları ile yaşanan ihtişamlı hayatlar; dar ve sabit gelirlerinin sabrını zorlamaktadır.

Pandemi süreci, Ukrayna Rusya Savaşı ve ülkemizin içinde bulunduğu riskli coğrafyanın farkında olan tüketiciler bile; sorumsuzca yapılan açıklamaları, nedensiz artan fiyatları ve büyüyen ekonomiden alamadıkları payı yorumlamakta güçlük çekmektedir.

TÜİK’in enflasyonu ile tüketicilerin enflasyonu birbirini tutmamakta; tüketiciler TÜİK’in kendileri ile eğlendiğini düşünmektedir.

Paradan para kazanmaya verilen çifte garantinin ve şehrin ürettiği rantın vahşice dağıtılmasının sonucunu görmek için gelecek bilimci olmaya gerek yoktur.

Yüksek idealler, Ülkemizin beka sorunu ve vazgeçilemeyecek değerlerin korunup kollanabilmesi için gelir dağılımındaki adaletsizlik bir an önce azaltılmalıdır.

İhracat arttı, ekonomi büyüdü, stratejik yatırımlar işletmeye alındı ise bu getirilerden toplumun alt katmanları da faydalanmalıdır.

Sahada yapılan araştırmalara göre, uygulanabilir projeler üretilmeli; yerli üretim desteklenmeli sahadan, gerçek hayattan kopuk “parlak fikir ve projelerden” acilen vazgeçilmelidir.

Hayat pahalılığının göreceli olduğu bilinen bir gerçektir. Devletin varoluş/kuruluş nedenlerinden biri de nimet ve külfet oranını dengeye getirmektir.

Adil, şeffaf ve hesap verebilir uygulamalar yapılabilir bunu yapabilecek/yapacak ehil ve yetkin kadrolar vardır.

Gelirin yeniden dağılımı politikaları gözden geçirilmeli, külfet ve nimet dengesi birbirine yaklaştırılmalıdır.

Yüksek ideallere destek, beka sorununa omuz  verme , birlikte  yaşama arzu ve sevinci;gelir dağılımında  adalet sağlanarak üst seviyelere çıkartılabilir.

#TüketiciyiDesteklemeDerneği #Tükdes #NimetteBanaKülftteSana #AdilGelirDağılımı