Staj ve çıraklık süreleri, EYT düzenlemesinde unutulmamalı

115

Staj ve çıraklık sürelerinin, EYT düzenlemesinde dikkate alınmasına yönelik kamuoyu istemini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Erzurum Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay; “kamuoyu vicdanı, staj ve çıraklık süresinin EYT ile ilgili düzenlemede yer alması yönündedir” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Erzurum Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan topluluğun emeklilik istemleri, iktidar tarafından olumlu karşılanmış ve aylardır yürütülen çalışmalarda sona gelinmiş olup ilgili yasa teklifi TBMM’ne verilmiştir.

EYT düzenlemesi milyonlarca kişiyi memnun etmekle birlikte, EYT’nin kapsam içine aldığı dönemde, stajyer veya çırak olarak SGK girişleri olan yüzbinlerce kişi de, yapılacak yasal düzenleme kapsamında yer almalarına yönelik güçlü bir kamuoyu oluşturmuşlardır. 09.09.1999 tarihinden önce stajyer veya çırak olarak SGK girişleri olan çok sayıdaki yurttaşımız, EYT’lilere verilecek haklardan yararlanarak emekli olmayı istemektedirler.

Meslek edinmek, o dönemde aldıkları eğitimin zorunluluğunu yerine getirmek için stajyer veya çırak olarak işyerlerinde geçirilen, en azı bir ay olan ve beş yıla uzanan staj ve çıraklık süresinin, emekliliğe esas gün sayısına eklenmesi beklentisi içinde olan bu yurttaşlarımız, “staj veya çıraklık dönemi bir işverenin yanında çalışma anlamına gelmeyip sadece devletin bu kişilere sunduğu sağlık güvencesi niteliğindedir” şeklindeki gerekçe ile kapsam dışında bulunmaktadırlar.

Oysa ki, avukatlık ve benzeri meslek gruplarında yapılması zorunlu staj süreleri; sonradan, primi sigortalı tarafından ödenmek suretiyle emekliliğe esas süreye eklenmektedir.

Şu anda kapsam dışında olan yüzbinlerce kişi de, staj veya çıraklık sürelerine ilişkin primlerin kendileri tarafından ödenerek EYT kapsamına alınmaları ve böylelikle meslekler arasındaki eşitsizliğin giderilmesini beklemektedirler. Bu yurttaşların istekleri, aileleri ile birlikte güçlü bir kamuoyu desteğine dönüşmüş bulunmaktadır.

Kamuoyu vicdanının güçlü şekilde oluştuğu bu istemin iktidar tarafından dikkate alınarak, staj veya çıraklık sürelerinin primleri, sigortalı tarafından ödenmek koşulu ile EYT düzenlemesi kapsamına alınması gerekmektedir.