ŞİRKETLER KURTARILIYOR, VATANDAŞLAR İFLAS ETTİRİLİYOR

32

Enflasyon ile mücadele gerekçesi ile maaşlı/ücretli ve emeklilerimize yapılmak istenmeyen zamlar, sermaye temsilcileri talep edince yağmur gibi yağmaya başladı. Tüketicinin en temel ihtiyaçlarından olan elektrike yapılan zam vatandaşın içinde bulunduğu yoksulluğun açlığın derinleştirilmesi ve karanlığa gömülmesi demektir. 

Başta yaşam hakkı olmak üzere, beslenme, barınma, ısınma, aydınlanma, içecek su bulma, eğitim, sağlık, güvenlik, adil yargılanma, sağlıklı çevrede yaşama, ulaşım ve haberleşme gibi bütün ihtiyaçlar tüketicinin en temel haklarıdır.

Bu nedenle tüketicin; en temel ihtiyacı olan elektrikle sağlanacak olan ısınma, aydınlanma gibi ihtiyaçlarının karşılanması için sağlanacak enerjisinin fiyatlarının belirlenmesinde temel etken kar elde etme amacı olamaz. Kamunun menfaati ön planda tutulmalıdır. Bu aynı zamanda sosyal bir hukuk devleti olmanın gereklerindendir.

Devletin ve kamu kurumlarının, kamu hizmetlerini sunarken kar elde etme amacı ile  değil, en uygun ve ekonomik şekilde sunma amacı ile hareket etmesi gerekmektedir. 

Yerel  seçimlerinin ardından Tüketicinin insanca yaşaması için; temel ihtiyaçların bir çoğuna   başlayan zam furyasına elektrik  fiyatına yapılan   zam ile devam edilmektedir.  Uygulanan Tüketim Ekonomisi ve kamu  yönetimindeki israflar  nedeniyle artan Bütçe  açığının faturası,  yapılan zamlar  ve artırılan vergiler aracılığıyla yine tüketiciye kesilmektedir. Yanlış politikalarınızın faturasını vatandaşa kesemezsiniz. Enflasyonun yükselmesinin nedeni, emekçiye ödenen maaş ve ücretler değildir. 

Özelleştirmeler, tüketime dayalı ekonomi politikalar, yanlış enerji politikaları ve plansızlığın ülkemizi getirdiği nokta ortadadır.  Bu durum önümüzdeki dönemlerde elektriğin yanı sıra doğalgaz ile diğer temel ihtiyaçlarımız olan bir çok ürünün fiyatlarına artış olarak yansımaya devam edecek, yaşanan krizin daha da derinleşmesine neden olacaktır. 

Han vurup harman savurarak, lüks yaşamlarını sürdürmek adına  şirketlerini ve yatırımlarını doğru yönetmeyen / yönlendirmeyerek  şirketlerini batıran bazı iş adamlarının şirketlerini kurtaran anlayış bunun faturasını tüketiciye kesemez. O zaman sormak gerekir, ekonomik krize giren Tüketiciyi kim kurtaracak? Yoksa vur abalıya siyaseti devam mı edecek.   

Tüketicinin maruz kaldığı yaşam koşulları “insana yakışır” olmaktan uzaklaşmıştır. 

Acil Olarak Vatandaşlarımızı insanca yaşam standartlarına kavuşması için zamlar durdurularak, yapılan zamlar geri alınmalı, asgari ücret ve emekli maaşları yeniden güncellenmelidir. Elektrikte özelleştirilmeden geri dönülmeli, kamusal hizmet olarak vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanmalıdır. Özelleştirme devlete ve vatandaşa artı yük getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. 

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Başkanı Aziz Koçal