Pandemide iletişim vergisine zam tüketicilere haksızlıktır

387

BASIN AÇIKLAMASI // BASINA VE KAMUOYUNA

  • Özel iletişim vergisi tamamen kaldırılsın
  • Dijital ortamda eğitim görenlere destek değil köstek
  • İletişim vergisi ile birlikte dijital hizmetlere toplam yüzde 28 vergi ödenecektir
  • İletişim vergi zammı tüketicilerin telekomünikasyon hizmetlerine erişimini zorlaştıracaktır
  • İletişim vergisi dolaylı tüketici vergisidir

Pandemi döneminde iletişim vergisine yüzde 33,33 oranında zam yapılarak, verginin yüzde 7,5’dan yüzde 10’a çıkartılması tüketicilere büyük bir haksızlıktır.

Özellikle de pandemi döneminde yüz yüze görüşmelerdeki engeller, zorluklar, sorunlar nedeniyle, insanlar ancak dijital ortamda görüşebiliyorlar. Ya da insanlar işlerini dijital ortamda yapabiliyorlar, sorunlarını çözebiliyorlar.

Bir yıl önceki döneme göre pandemi döneminde dijital ortamın kullanılması en az 5 kat artmıştır. Bu duruma paralel olarak tüketicilerin pandemi döneminde dijital iletişime ödedikleriücretler de artmıştır. Bir taraftan, milyonlarca insanın ekonomik yönden perişanlığı, olanaksızlığı, çaresizliği devam ederken, diğer taraftan, tüketiciler için en zorunlu olan dijital hizmetlerden alınan özel iletişim vergisine zam yapılması kabul edilemez.

Bugün, Türkiye’de, pandemi nedeniyle 18,5 milyon öğrenci dijital ortamda eğitim görmektedir. Özel iletişim vergisine yapılan zam, dijital ortamda eğitim gören öğrencilere ve onların velilerine destek değil, köstektir.  4 dört kişilik bir ailenin telekomünikasyon hizmetlerine ödediği  yıllık bedel 3736TL’dir. İletişim vergisine yapılan bu son zam ile birlikte ödenecek yıllık bedel ise 3811TL olacaktır.

Özel iletişim vergisi dolaylı bir tüketici vergisidir. Zaten, dijital hizmetlere yüzde 18 KDV ödemekteyiz. Yüzde 10 iletişim vergisi ile birlikte dijital hizmetlere yüzde 28 dolaylı vergi yani tüketici vergisi ödeyeceğiz. Bu vergi çok yüksek bir vergi olup tüketici haklarına aykırıdır.

Özel iletişim vergisine yapılan yüzde 33.33 zam tüketicilerin telekomünikasyon hizmetlerine erişimine zorluk çıkaracaktır.

Tüketici haklarına aykırı olan özel iletişim vergisi tamamen kaldırılmalıdır. 

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.

Tüketici Hakları Derneği THD Genel Başkanı Turhan ÇAKAR