Mehmet Bülent Deniz; “Uyarıyoruz, tüketicilerin banka borçları alarm veriyor!”

178

Kredi kartı ve bireysel kredi borcunu ödeyemeyen tüketici sayısındaki artışı değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “orta vadede tüketicilerin borç stoku kontrol edilemez boyuta gelecektir” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre; Ocak-Aralık 2021 döneminde bireysel kredi borcunu ödeyemeyen tüketici sayısı 1.353,96, kredi kartı borcunu ödeyemeyerek yasal takibe düşen tüketici sayısı da 732,346 kişi olmuştur. Özetle, toplam 1.704,412 tüketici, bankaya olan borçları nedeniyle yasal takip altına girmiştir. Bir önceki yıl, Ocak-Aralık 2020’de yasal takibe düşen tüketici sayısı 690.355 olarak gerçekleşmiştir. Önceki dönemlerle birlikte değerlendirildiğinde, banka borçları nedeniyle yasal takibe düşen tüketici sayısının çok hızlı bir artış eğilimine girdiği gözlemlenmektedir.

Yine Ocak-Ağustos 2021 tarihlerine ilişkin ilk sekiz aylık dönemde yasal takibe düşen tüketici sayısı 1.015.531 iken, ekonomideki kaosun başladığı Eylül-Aralık 2021 tarihlerine ilişkin dört aylık dönemde 1.163.695 tüketici hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Başta enerji ve gıda olmak üzere tüketicinin yaşamını sürdürmek için gereksinimi olan tüm mal ve hizmetlerdeki fiyat artışlarının durdurulamamış olduğu, dengesizliğin devam ettiği ve ekonomiye güvenin oluşmadığı bir süreçte, tüketicilerin bankalara olan borç stoku ve yasal takibe düşen tüketici sayısındaki hızlı artış endişe vericidir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, önümüzdeki birkaç ay içinde çok sayıda tüketici, icra kapılarına düşecektir.