Marmaray ücret tarifesi tüketiciler lehine olmalıdır

257

Levent Küçük // Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı

Marmaray’da 9 aydır uygulanan aktarma indiriminin, TCDD’nin itirazı sonucu mahkeme kararıyla kaldırıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçen hafta UKOME’ye getirdiği aktarmanın devam etmesi yönündeki kararın da UKOME’de kabul edilmediği kamuoyuna yansımıştır. Bu durumda, uygulanacak yeni ücret tarifesi milyonlarca İstanbul’luyu yakından ilgilendirmektedir. Tüketiciler, ücretlerin artacağı endişesini yaşamaktadırlar.
Bilindiği üzere Marmaray’da hizmet verilen hattın uzaması ve inilen binilen istasyon sayısının artması ile birlikte, ücretlendirme sistemi değişmişti. Son uygulamada, ilk binilen istasyonda en uzun mesafe ücreti ödenip, inilen ya da aktarma yapılan istasyonda, yararlanılan mesafeye (İstasyon sayısına) göre ücret iadesi söz konusu oluyordu.
İstanbul’da toplu ulaşım ağının genişlemesi, toplu ulaşımda kalite ve konforun artması, başta trafik sorunu olmak üzere, enerji, zaman ve stres yönetimi açısından olumlu katkılar sağlamaktadır.
Yatırımlar bir yandan devam ederken, bir yandan da bu yatırımların maliyetleri, tüketicilere, vatandaşlara en asgari düzeyde yansıtılmalıdır.
Tüketicilerimzin ekonomik çıkarlarının korunması açısından, Marmaray ücret tarifesi vatandaşlar lehine belirlenmelidir. Mahkeme kararı sonrası ücret tarifesi, daha pahalı hale gelmemelidir. Yararlanılan mesafe esas alınarak, en düşük ücret tarifesi uygulanmalıdır.
Yerel yönetim ve hükümet işbirliği yaparak, milyonlarca İstanbul’lu lehine en düşük ücret tarifesi belirlemelidir. Salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz bu günlerde, sağlığımızın korunması ile birlikte, vatandaşlarımızın ekonomik açıdan desteklenmesi her zamankinden çok daha önemli bulunmaktadır.
Saygı ve sevgilerimle.