Kart aidatı yasal değil!

1093

Aydın Ağaoğlu // Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı

Tüketici Kanununun aidatsız kart verme zorunluluğuna uymadan, yani tüketiciye aidatsız kart sunmadan tek taraflı olarak yansıtılan kart aidatını mahkeme iptal etti. Karara itiraz için mahkemeye başvurmak isteyen Akgüneş’in karşısına, geri almak istediği aidatın neredeyse üç katı masraf çıkarılmış ama bilinçli tüketici bu parayı da sarf ederek THH Kararının iptaline yönelik dava açmıştı.

Aslında yaklaşık 6 yıl önce 28 Mayıs 2014’te yürürlüğe giren 6502 sayılı yeni Tüketici Kanunu, bankaların tüketicilere faiz dışında yansıtabilecekleri ücret, masraf ve komisyon türlerinin belirlenmesini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna bırakmıştı. BDDK ise 3 Ekim 2014 tarihinde yayınladığı Yönetmelikle, bankaların tüketicilere yansıtabilecekleri ücretleri yirmi kalemde sınıflandırmış, bunların içinde kart aidatına da yer vermişti. Bunun üzerine birçok Tüketici Hakem Heyeti de kart aidatının iadesi için kendilerine danışan tüketicilere, “Aidat Yasallaştı” diyerek başvurmamalarını öneriyor, başvuranlara ise “Ret” kararı veriyordu.

Ataşehir Tüketici Hakem Heyeti de kendisine başvuran tüketicinin aidat iade talebini anlamsız gerekçelerle reddetmiş, tüketici Gürkan Akgüneş konuyu mahkemeye taşımaya karar vermişti. Çünkü, Kanunun 31. maddesinin 3. fıkrasında, kart çıkaran kuruluşların tüketicilere aidatsız bir kart türü sunma zorunluluğu getirilmişti. Bu maddede, tüketicinin aidatsız kart talep etmesi şartı yer almamış, bu hususta bankalara görev verilmişti. Bankalar kendiliğinden tüketiciye aidatsız kart sunacak, ancak tüketiciden aidatlı kart için onay alıp, ikna edebilirse kart aidatı da yansıtabilecekti.

Buna rağmen, bankalarca, aidatsız kart sunma zorunluluğunu göz ardı etmiş, tüketiciden özel olarak talep gelmediyse, aidatsız karttan söz etmemişlerdir. Böylelikle yasanın kredi kartıyla ilgili 31. maddesinin 3. fıkrası adeta yok sayılmış, üstelik BDDK’nın 3 Ekim 2014 tarihinde yayınladığı Yönetmelikte tüketicilere yansıtılabilecek ücret kalemleri içinde “Kart Aidatı” bulunması nedeniyle bazı kesimlerce kredi kartı aidatının yasallaştığı şeklinde yorumlanmıştı. Oysa, BDDK’nın Yönetmeliği, finansal tüketicilere yansıtılabilecek ücret kalemlerini belirlerken, bu ücretler dışında herhangi bir bedel yansıtılabilmesini yasaklamaktaydı. Listede alınabileceği belirtilen hiçbir bedel de karşı tarafa bilgi verilmeden ve onayını almadan yansıtılamazdı.

Kredi kartı kullanıcıları, bankalarca; kendilerine haber verilmeden onay alınmadan yansıtılan her türlü ücrete itiraz edebilecekleri gibi kredi kartı aidatı da ödemek zorunda değillerdir.

Nitekim, İstanbul Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi, Ataşehir Kaymakamlığı THH Kararını iptal ederek, tüketiciden kesilmiş kart aidatının kendisine iadesine karar verdi. Şimdi tüketicinin mahkemeye başvururken yapmış olduğu masrafları da geri iade alabilecektir.