İBB Sivil Toplum Kuruluşları Şefliği’nden Ercan Kılıç, TÜGÜDER’i ziyaret etti

333

Tüketiciyi Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’daki sivil toplum kuruluşlarına dokunmak, sorunlarına, beklentilerine, etkinliklerine, çalışmalarına destek olmak, iş, eylem ve proje çalışmalarına katkı sağlamak adına ziyaretler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 1 Eylül 2021 tarihinde İBB Sivil Toplum Kuruluşları Şefliğinden Sayın Ercan Kılıç Tüketiciyi Güçlendirme Derneğimizi ziyaret etmiştir.

Sayın Kılıç, Dernek Başkanımız Jale Yanılmaz, Başkan Yardımcımız Yusuf Kadıoğlu, Dernek Saymanımız İslam İleri ve Yönetim Kurulu Üyemiz Refah Torlak tarafından karşılanıp ağırlanmıştır.

Yerelde ve ulusal düzeyde tüketici sorunlarında kalıcı çözümlerin istişaresinin yapıldığı ziyarette, dünyaca kabul görmüş tüketici haklarının ülkemizin tüm kurumlarında ve toplumsal yaşam içinde sürdürülebilir düzeyde dinamize olması için eğitimden farkındalık etkinliklerine kadar gereken çalışmalar konuşuldu.

Kolaylıkları yanında riskleri de beraberinde getiren dijital yaşamın kolaylıklarının artırılması, risklerin azaltılması; toplumsal bilinç, sorumluluk, farkındalığın yaygınlaştırılması; hakların tesis edilmesi, aranması ve korunması sürecinde bilgi edinme, ulaşma, etik ve adil yaklaşımların benimsenmesi ve yaygınlaşması için merkez yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarının dayanışma ve bütünlük içinde olmasının önemi vurgulandı.

Başta İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine, Sivil Toplum Kuruluşlarına gösterdikleri bu hassasiyet ve değer için, Sayın Ercan Kılıç’a samimi, diğergamlığı yüksek ziyareti için ve Sayın Ekrem İmamoğlu adına takdim ettikleri zarif hediyeleri için teşekkür ediyoruz.

Onur ve mutluluk duyduk. Daimi dayanışma dileklerimizle.