“HİÇ BİR KUŞ TEK KANATLA UÇAMAZ”

65

Levent Küçük / Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı


09 ARALIK DÜNYA YOLSUZLUKLA MÜCADELE GÜNÜ…
Bugün, 09 Aralık Dünya Yolsuzluk ile Mücadele Günü. Sosyo-ekonomik şartlar, politik ve kurumsal altyapı ve diğer faktörler göz önüne alındığında, yolsuzluğun genel kabul görmüş bir tanımını yapmak zor olmakla birlikte, uluslararası kuruluşlar tarafından değişik tanımlar yapılmıştır. Yolsuzluk;
-Kamu görevinin özel çıkar sağlamak için kötüye kullanılması (Dünya Bankası),
-Kamu güç, görev ve yetkisinin rüşvet, irtikap, kayırmacılık, sahtekarlık ve zimmet yoluyla özel çıkar elde etmek için kötüye kullanılması (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), olarak tanımlanmaktadır.
Bu yaşıma kadar edindiğim tecrübeler ve yaşadığım olaylar çerçevesinde, gerek özel sektörde, gerekse kamu birimlerinde, en küçük birimden, en üst birime kadar öncelikle yöneticilerin, yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadele konusunda kararlı olması ve örnek davranış sergilemesi gerektiğine inanıyorum. “BALIK BAŞTAN KOKAR” sözünün, yolsuzluk ve yolsuzluk ile mücadeleyi tanımlayan en anlamlı ve basit söz olduğunu düşünüyorum.
Siyasiler başta olmak üzere, yöneticilerin uygulama ve davranışlarıyla topluma örnek olmalarının önemi kadar, birey ve toplum olarak bizlerin de yolsuzluk ile mücadeleyi gerçekten istiyor olmamız gerekmektedir. Biz bireyler olarak yolsuzluğa karşı çıkarak, ülke varlıklarının korunması ve yaratılan refahın yeniden paylaşımı konusunda, duyarlı ve istekli olmalıyız. Bu açıdan, siyasi tercihlerimiz ile yönetim anlayışlarımız önem kazanmaktadır. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuki işlerliğinin var olması, yolsuzluğu önleme ve yolsuzluk ile mücadelede en önemli faktörler olmaktadır.
Ayrıca, “HİÇ BİR KUŞ TEK KANATLA UÇAMAZ” sözünde çok güzel ifade bulduğu üzere, yolsuzluğun bir parçası olmadan, toplum olarak, birey olarak her birlikte yolsuzluğa karşı çıkmalı, yolsuzluk ile mücadeleye destek olmalıyız. “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” ya da “Herkes yapıyor” anlayışının toplumda işlerlik kazanması, yolsuzluk ile mücadeleyi olumsuz etkileyecektir.
Siyasiler başta olmak üzere, özel sektör ve kamu sektör olarak, her birlikte yolsuzluğu önleme ve yolsuzluk ile mücadelede duyarlı olmalı, ülkemizin ve toplumun refahı için bu mücadeleyi gerçekten istemeliyiz. Saygılarımla.09.12.2021

Önceki İçerikTÜKODER 15. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi: “TÜKENİYORUZ”
Sonraki İçerikTÜKODER: “Çay kaşığı ile verdiniz, kepçe ile geri alıyorsunuz!”