“Gemliğe doğru denizi” göremiyoruz. Gemlik’e gidecek paramız yok!”

129

Tüketicilerin tatil tercihlerine ilişkin kamuoyu araştırması sonuçlarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu Başkanı Yunus Emre Bitmez; “geçtiğimiz yıl tatile gidemeyenlerin sayısı, bu yıl daha da arttı” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu Başkanı Yunus Emre Bitmez konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu tarafından, Haziran 2022’den itibaren, Tüketicinin Nabzı adıyla her ay farklı bir temayı ele alan kamuoyu araştırması yapılmaktadır.

2022 Haziran ayında, Yaşasın Tatil mi? araştırması ile tüketicilerin tatile gitme tercihleri;

2022 Temmuz ayında, Cüzdanımızda Ne Var? araştırması ile tüketicilerin kredi kart kullanım alışkanlıkları,

2022 Ağustos ayında, Ucuzun Peşinde, Tüketici Stok Yapıyor araştırması ile tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları,

2022 Eylül ayında, BA-RI-NA-MI-YO-RUZ! araştırması ile konıt kiralarında yaşanan sorunlar,

2022 Eylül ayında, yüzde100Türkiye araştırması ile tüketicinin yerli üretim ürünleri tercihleri,

2023 Mayıs ayında, endişeliMİyiz? Araştırması ile tüketicilerin 2023 yılına ilişkin endişe ve beklentileri araştırılmış ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılan ve tüketicilerin tatil tercihlerini araştıran kamuoyu araştırmasından bir yıl sonra, aynı konudaki değişimi ölçmek için “Gemliğe doğru” başlığı ile araştırma yeniden yapılmıştır.

2022 Haziran-2023 Temmuz arasındaki bir yıllık dönemde tüketicilerin tatile gitme kararları ve tercihlerindeki olumsuz durumun arttığı gözlenmiştir.

Elde edilen verilere göre;

-2022 yılında tatile gidemeyecek olan tüketicilerin oranı yüzde 60,90 iken, 2023 yılındaki araştırmada bu oran yüzde 61,18’e çıkmıştır.

-Tatil için yeterli bütçesi olmadığın belirten tüketicilerin oranı 2022 yılında yüzde 69,70 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 71,76 olarak ölçülmüştür.

-2022 yılında tatilini yurtdışında geçirmeyi planlayanların oranı yüzde 41 iken, 2023 yılında bu oran keskin şekilde yüzde 3,13’e gerilemiştir.

Elde edilen veriler, ülke ekonomisindeki olumsuzluğun etkisini açıkça göstermektedir. Tüketiciler zorunlu gereksinimlerini karşılamak için çabalamakta, enflasyon ve kurdaki artış nedeniyle tatile çıkmak, çok sayıdaki tüketici için hayale dönüşmüş bulunmaktadır.

Oysaki tatil ve dinlenme, her çalışan için Anayasal bir haktır. Anayasa’nın 50. maddesinde, “dinlenmek, çalışanlar için haktır” düzenlemesi ile buna işaret edilmektedir. Milyonlarca yurttaşın Anayasal hakkını kullanamıyor olması, yaygın bir hak ihlâli niteliğindedir.

Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan  “Gemliğe doğru” araştırmasının ayrıntılı analiz belgesi için  TIKLAYIN

Yunus Emre Bitmez

Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu Başkanı