Geçinemeyen ailelerin enerji giderlerini devlet karşılasın

261

Turhan Çakar // Tüketici Hakları Derneği THD Genel Merkezi Genel Başkanı

·         KIŞIN 4 KİŞİLİK AİLENİN ENERJİ GİDERLERİ ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 28’İ

·         PAHALI ENERJİ AİLELERİ SOĞUKTA BIRAKTI

·         DOĞALGAZ, KÖMÜR VE ELEKTRİK TÜKETİCİLERİN EN TEMEL İHTİYACIDIR

·         HİÇ BİR TÜKETİCİ SOĞUKTA YAŞATILAMAZ

·         ENERJİ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI KAMULAŞTIRILSIN

·         DOĞALGAZ, KÖMÜR VE ELEKTRİK FİYATLARI DÜŞÜRÜLSÜN

·         DOĞALGAZ, KÖMÜR VE ELEKTRİKTE KDV KALDIRILSIN

Özellikle, kış koşullarında hanelerin doğal gaz gideri, diğer üç mevsime göre en az iki kat artış göstermektedir. Asgari ücretli ve asgari ücretin altında geliri olan aileler ile işsiz olan 10 milyondan fazla aile (hane) kışın doğal gaz giderlerini, kömür kullananlar ise kömür giderlerini karşılayamamaktadır. Kışın doğal gaz, kömür giderlerine elektrik gideri de eklenince durum çok daha vahim olmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1500 m3’tür Aylık ortalama tüketim ise 125 m3’tür. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayındadır. 4 kişilik ailenin aylık ortalama elektrik tüketimi ise 230 kilovatsaattir ( kwh). Buna göre, kışın aylık tüketilen en az 250 m3 doğalgazın bugünkü bedeli 472.58TL’dir. Ortalama aylık 230 kilovatsaat elektrik tüketim bedeli ise 172.75TL’dir. 4 kişilik asgari ücretli ailenin kış koşullarındaki enerji gideri ( doğal gaz, elektrik ) 645.33TL’dir. Yani, kış koşullarında enerji gideri asgari ücretin yüzde 28’ini götürüyor.

Asgari ücretliler ve asgari ücretin altında geliri olan aileler aylık enerji giderini ödeyemedikleri için zorunluluk nedeni ile doğal gaz tüketimini azaltmaktadırlar. Doğal gaz tüketimini azaltmak, kısmak zorunda olan aileler yeterince ısınamadıkları ve soğukta kaldıkları için çocukları ile birlikte hastalanmaktadırlar. Aynı koşullar, kömür kullanan aileler için de söz konusudur.

Doğal gaz, kömür ve elektrik tüketicilerin en temel ihtiyacıdır. Tüketicilerin insanca yaşayabilmesi için yeterli enerjiye (doğal gaz, kömür, elektrik) erişebilmeleri konusunda gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Hiç bir aile, hiçbir tüketici soğukta bırakılamaz.

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ’NİN ÇÖZÜM  ÖNERİLERİ

1-      Geçinemeyen, geçim zorluğu çeken ailelerin enerji giderlerini devlet karşılasın.

2-      Enerji üretimi, ithalatı, dağıtımı kamulaştırılsın.

3-      Doğal gaz, kömür  ve elektrik fiyatları düşürülsün.

4-      Doğal gaz, kömür  ve elektrikte KDV kaldırılsın.

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.