Elektrikte bir adım daha gerekli

180

Bülent Çebin // TBF Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Başkanı

Elektrik tüketiminden alınan TRT payı ve enerji fonunun kaldırılması kararını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Tüketicileri Derneği (ETÜDER) Genel Başkanı Bülent Çebin; “Mevcut koşullar, elektrik faturaları için bir adım daha atılmasını gerektirmektedir” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Tüketicileri Derneği (ETÜDER) Genel Başkanı Bülent Çebin konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

 Ülke ekonomisinde yaşanan son dönemdeki gelişmeler, enerji tüketimine ilişkin faturaların ödenmesinde tüketicinin zorlandığını göstermektedir. Faturalarını ödeyemeyen ve bu nedenle karanlıkta kışı geçirmeye hazırlanan tüketicilerin sayısında ciddi artış gözlemlenmektedir.

Bu nedenle elektrik tüketiminden alınan TRT payı ve enerji fonunun önümüzdeki yıldan itibaren kaldırılmasına ilişkin karar, sosyal devlet anlayışının küçük de olsa yaşama geçirilmesi niteliğinde olup bu nedenle siyasi iktidarın enerji tüketimine ilişkin destek ve sübvansiyon uygulamalarını destekliyoruz.

Ancak ülke ekonomisindeki mevcut koşullar, milyonlarca tüketicinin yaşamlarını sürdürebilmek için temel gereksinimleri karşılayamadıkları veya karşılamakta oldukça zorlandıklarını da ortaya koymaktadır. Elektrik tüketimi, su ve gıda gibi insan yaşamının sürdürülebilmesi için en temel tüketim kalemlerinin başında gelmektedir.

Bu nedenle özellikle konutlarda kullanılan elektrik tüketimi için bir adım daha atılmalı ve elektrik tüketiminden alınan yüzde 5 Belediye Vergisi ve yüzde 18 Katma Değer Vergisi, en azından altı ay süreyle sıfırlanmalıdır.