“E-ticarette kargo iadelerinde yeni dönem” başlıklı haberlerde yer alan uygulama tarihi hatalıdır

263
Resmî Gazete Sayı : 32359
Ticaret Bakanlığından: MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  
MADDE 1- 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin, 23/8/2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen; a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, b) 12 nci maddesi, c) 12/A maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi, ç) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dört” ibaresi ile üçüncü fıkrası, d) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı), (i), (j) ve (k) bentleri, hükümleri 1/1/2025 tarihine kadar uygulanmaz. (2) 1/1/2025 tarihine kadar birinci fıkrada belirtilen hükümlerin, 23/8/2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilmeden önce yürürlükte bulunan halleri uygulanmaya devam olunur.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.  

12/12/2023 tarihinde yazılı basında çıkan “E-ticarette kargo iadelerinde yeni dönem” başlıklı haberlerde özetle, 23/08/2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” hükümlerine atıfta bulunularak internet üzerinden yapılan alışverişlerde cayma süresi içerisinde ayıplı olmayan malların iadesinde kargo ücretini tüketicinin ödeyeceği yönündeki uygulamanın 01/01/2024 tarihinde başlayacağı  değerlendirmeler  ile  bir tüketici derneği şubesinin de beyanı yer almıştır.

Yönetmelik hükümlerinin açıklanması içerik yönünden doğru olmakla birlikte uygulama tarihi hatalıdır.

Ticaret Bakanlığının 04 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin bazı maddelerinin uygulanma tarihi 01 Ocak 2025 Tarihine ertelenmiştir. Ertelenen maddeler içerisinde kargo ücretleri ile ilgili maddede bulunmaktadır.

Bilindiği üzere ilgili yönetmelik ile yapılan düzenlemedeki hükümler çerçevesinde mesafeli satış olarak adlandırdığımız internet üzerinden yapılan alışverişlerde satıcı ve sağlayıcı tarafından tüketiciyi önceden bilgilendirmek şartı ile 14 günlük cayma süresi içerisinde ayıpsız olan ürünlerin iadesinde masraflar ve kargo ücretini tüketici ödeyecektir.

Özellikle ifade etmek isteriz ki; bu uygulama tüketicinin aleyhine bir uygulama olacağından birçok tüketici mağdur olacaktır. Tüketicilerin büyük bir bölümü alışveriş öncesi ön bilgilendirme formunu maalesef okumuyor, okusa da tam olarak anlamıyor. Diğer taraftan dolandırıcılarından önünü açacaktır.

Bu nedenle ertelenme süreci içerisinde konunun yeniden değerlendirilerek yönetmeliğin kargo ücretleri ile ilgili olan bölümünün kaldırılması gerekmektedir. Bu talebimizi Bakanlık nezdinde yapılan toplantılarda ve tüketici konseyinde dile getirmekle birlikte, önümüzdeki günlerde tüketici örgütleri olarak bahsi geçen yönetmeliğin tüketiciyi mağdur edeceğini düşündüğümüz kargo ücretleri ile ilgili düzenlemesi ve bazı maddeleri için gerekçelerimiz ile yazılı başvurumuzu yapacağız.

Saygılarımızla

TÜKON – Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal