Dünya düzeni değişmez

222

Nihat Altay // Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözleri Dünyada bazı değişiklerin olacağının sinyalini verse de Dünya düzeninin değişeceğini düşünmek Ütopya’dır.

Virüs belasından sonra dünyada olası bazı değişiklikler şöyle olacaktır. Artık tüm ülkeler hayatta en önemli faktörün sağlık olduğunu anladığından dolayı sağlık sektörüne daha fazla yatırım yapılacaktır. Yapay zeka, bilişim ortamının daha yaygın hale getirilmesi noktasında çaba gösterilecektir. Çin, dünyaya yaydığı salgının ciddiyetini gizlediğinden dolayı bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır. Pek çok ülkede dine, tarihe verilen değerin yerini bilim alacaktır.

Ancak gelir dağılımındaki adaletsizliğin biteceğini düşünenler yanılgı içerisindedirler. Hane halkının ekonomik durumu değişmeyecek, daha kötüye gidecektir. Belki bu süreç nedeniyle ekonomik olarak gerileyen veya ilerleyen kişi, firmalar haricinde geçmişte olduğu gibi asgari ücretliler açlık sınırında yaşayacak, zenginler açık büfe restoranlarda israfa devam edeceklerdir. Dünya nüfusunun en zengin yüzde birlik kesimi toplam gelirin yüzde 40’ını almaya devam edecek, gelir tablosunun en altında yer alan yüzde 50’lik kesimin ise payına yine toplam gelirin yüzde biri düşecektir. İsrail’in sonu gelecek, Avrupa, ABD çöküşe geçecek, Çin güçlü çıkacak gibi söylemler kişisel rahatlamadan başka bir şey değildir. Ekonomik olarak gerileyen batı, birilerinin petrolüne, parasına, zengin kaynaklarına el koyarak varlığını devam ettirecektir. Afrika’da açlık, Ortadoğu’da savaş, Orta Asya’da biat kültürü değişmeyecek, Türkiye’de kargaşa devam edecektir. Bu süreçte bize düşen, birlik ve beraberliğimizi devam ettirerek ülkemiz üzerinde oynanan veya oynanacak oyunların üstesinden gelmek olacaktır.

*

Fark ettiniz mi?

Sosyal medya kullanıcılarının tamamına yakını, yaptıkları siyasi paylaşımları sadece kendi fikirleriyle aynı olan kişilere yapıyor. Amaçları farklı fikirdeki kişileri değiştirmek değil ya birilerine yaranıp rant sağlamak, ya da kendilerini alkışlatmak. Bu tarz kullanıcılara iki çift lafım olacak. Paylaşım yaptığınız kişiler zaten sizinle aynı düşüncede olanlar. Kime neyi anlatıyorsunuz? Size göre doğru yapılan bir uygulama var ise yanlış bilene anlatın ki kendi yolunuzu gösterebilesiniz. Yoksa körlerle sağırların birbirlerini ağırladığı gibi kendinizin çalıp oynadığı bir gruptan öteye gidemezsiniz.