Başka bir depremin merkez üssü, Borsa İstanbul

119

6-7 Şubat 2023 tarihinde, Borsa İstanbul’da işlemlerin devam etmesi nedeniyle milyonlarca kişinin zarar görmesine ilişkin gelişmeleri değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “geçmişte örneği olan bir kararı almayan SPK ve BİST AŞ. yapılan yanlışı düzeltmeli ve borsada işlemleri iptal etmelidirler” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Ülkemizin sermaye piyasalarının can damarı olan Borsa İstanbul, yüzyılın depreminin yaşandığı 6 Şubat’tan itibaren iki gün boyunca, açık tutulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve BİST AŞ. yönetiminin al(a)madıkları kapatma kararı nedeniyle BİST 100 Endeksi; 6 Şubat 2023’de % 1,35, 7 Şubat 2023’de de % 8,62 değer kaybetmiştir.

BİST 100 Endeksi ve dolayısıyla ülkemizin borsada işlem gören şirketlerinin değerlerindeki bu düşüşün beklenen bir durum olduğu, ortalama finansal okuryazar kişinin dahi öngörebileceği bir durum iken; piyasayı yönetme, düzenleme ve denetleme ile yetkili ve görevli iki kamu otoritesinin bunu fark etmemiş olmaları, neresinden bakılırsa bakılsın kabul edilemez bir durumdur.

Bu hatalı karar nedeniyle her türlü iletişimin, enerjinin kesik olduğu ve insanların canlarıyla uğraştığı iki gün boyunca, deprem bölgesindeki 15 milyon yurttaşımızın arasında olan yaklaşık 400 bin civarındaki yatırımcı doğrudan; Borsa İstanbul’da yatırım yapan toplam 4 milyona yakın yatırımcı da dolaylı olarak çok büyük zarara uğramışlardır.

Oysaki 1999 Depremi’nin olduğu dönemde, depremin hemen ardından borsa işlemleri yedi gün boyunca ertelenmiş, yatırımcıların zarara uğraması ve borsada işlem gören şirketlerin diğer kaybetmelerinin önüne geçilmiştir.

Nitekim yaşanan olumsuzluk üzerine depremin 3 üncü günü SPK ve BİST AŞ. tarafından gün ortasında, Borsa İstanbul’da işlemlerin durdurulması, o gün yapılan işlemlerin iptali ve Borsa İstanbul’un 5 iş günü boyunca kapatılmasına karar verilmiş, ancak karar alınana kadar da ” atı alan Üsküdar’ı geçmiştir.”

Başta 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere tüm hukuki düzenlemeler gereği; “sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi” görevi ile yetkilendirilmiş bu iki kuruluşun kabul edilemez gecikmesinin yol açtığı zarar, derhal giderilmelidir.

Bu nedenle;

-6 ve 7 Şubat 2023 tarihlerinde Borsa İstanbul’da yapılan tüm işlemler iptal edilerek, tüm yatırımcıların pozisyonu bir önceki iş günü sonuna döndürülmeli,

-6 ve 7 Şubat 2023 tarihlerinde manipülatif işlem yaparak, haksız kazanç elde eden kişiler tespit edilerek, işlem yasağı tedbiri uygulanmalı,

-Kâr payı dağıtacak şirketlerin, kar payı dağıtım tarihlerinin öne çekilmesi sağlanmalıdır.

Bu kararları almaya yetecek her türlü yetki ilgili yasa ve yönetmelikle bu kuruluşlara tanınmış olduğundan hukuken ve tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması nedeniyle teknik olarak da olanaklı olan bu uygulamalar yaşama geçirilmediği takdirde, bu finansal yağma nedeniyle yatımcılar arasındaki eşitlik ilkesi, adalet duygusu ve sermaye piyasalarına olan yurttaş güveni onarılamayacak şekilde hasar görecektir.