Bankalar ayrımcılık yapamaz

241

Tüketici Dernekleri Federasyonu

Son dönemde, federasyonumuza ve federasyon bileşenimizi oluşturan Tüketici derneklerine yapılan başvurular ve medyada yer alan haberler ile bankaların KHK’lı vatandaşların normal bankacılık hizmetlerinden yararlanmaları konusunda haksız kısıtlamalarla karşılaştığı bilgileri alıyoruz.

Son olarak medyada yer alan bir haberde bir kamu bankasının KHK’lı bir vatandaşımıza verdiği kredi kartını bloke etmesi üzerine, vatandaşımızın başlattığı hukuk mücadelesinin sonucunda konu TBMM İnsan Hakları Komisyonu önüne geldi.

Komisyonun isteği üzerine gönderilen Banka savunmasında “Müşterinin KHK ile ihraç edildiğinin anlaşılması üzerine müşterinin bankamız ile imzaladığı sözleşmeler ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kredi kartına işlem kısıttı konulmuş ve kullanıma kapatılmıştır. Yapılan işlem Bankacılık Kanunu, Bankamız mevzuatı ve BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) düzenlemelerine uygundur” diyor.

Bu savunma belgesi, KHK ile ihraç edilmenin kredi kartlarına kısıtlama getirilmesine gerekçe olarak gösterildiğini ilk kez resmen ortaya koydu.

Tüm tüketiciler; bırakınız hakkında bir hüküm verilmemiş olmayı, herhangi bir suçtan mahkûm edilmiş olan tüketiciler dahi, her türlü mal ve hizmetten yararlanma hakkına sahip. Yapılan işlem bankanın dediği gibi Bankacılık Mevzuatına uygunsa, o zaman bankacılık mevzuatı anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı.

Hiçbir banka, borcunu aksatmaksızın, icraya düşmeksizin ödeyen bir tüketicinin kredi kartını bloke edemez ve başkaca bankacılık hizmetlerinden yararlanmasını engelleyemez. Çünkü bu açıkça bankanın müşterileri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrımcılık yaptığı anlamına gelir.

Tüketicinin korunması yasası da haklı bir sebep olmaksızın hizmet sağlamaktan kaçınmayı yasaklamış ve her bir hizmetten / satıştan kaçınma işlemini para cezası gerektiren yaptırıma tabi tutuyor.

Tüketiciler böyle ayrımcılık anlamına gelen bankacılık hizmetleri vermekten kaçınma şeklindeki işlemler için mahkemelerde haklarını arayabilecekleri gibi bankaların haksız olarak hizmetten kaçınmaları halinde, yapılan her bir işlem için idari para cezası verilmesi için bulundukları illerdeki Ticaret İl Müdürlüklerine şikâyet edebilirler.

TÜDEF olarak biz de Ticaret Bakanlığı’mızdan, piyasa gözetimi ve denetimi görevi doğrultusunda, ayrımcılık yapmaksızın hizmet vermeleri gerektiği konusundaki Anayasal ve Tüketici mevzuatından kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda bankaları uyarmasını; finans sektörü kurumlarından ise, bu çağdışı ayrımcılık uygulamalarına pey vermeden tüm tüketicilere eşit hizmet sunmalarını bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Önceki İçerikKötü komşuyla mücadele yolları
Sonraki İçerikÜcretsiz maske dağıtımına devam edilmeli