Alt Komşunun Kombiyi Yakmama Hakkı Var mı?

443

Nihat Altay // Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı

Kış kendini hissettirdiği ve geçen yıla göre doğalgaz faturalarında ciddi artışlar olduğu bu günlerde, vatandaşların gözü kulağı gelecek doğalgaz faturalarında. Doğalgazlı ısınmada problem yaşayan kiracı veya kat malikleri bazı sorunlarına çözüm arıyorlar. Bu sorunlardan bir tanesi de aynı apartman içerisindeki alt veya üst komşunun kombiyi hiç yakmamasından dolayı oluşan mağduriyettir.

Havaların soğumasıyla aynı apartmanda oturan vatandaşlardan “Alt komşum veya üst komşum kombiyi hiç yakmıyor veya evde kışları kimse oturmadığından dolayı ısınma sorunu yaşıyoruz”, gibi pek çok şikayet alıyoruz. Öncelikle 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesinde, ‘Kat malikleri birbirlerinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler’ düzenlemesi bulunmaktadır. Bu nedenle komşusunun hakkını ihlal edenler için izlenecek birkaç yol şu şekilde olacaktır.

İlk olarak Kat mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesiyle kat maliklerinden birisinin isteği üzerine, ısıtma sistemi değişikliğinin yapılabilmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunca karar alınması yeterli görülmüştür. Bu haliyle, ferdi ısıtma sistemleri, merkezi sisteme çevrilmek suretiyle soruna çözüm bulunabilir.

Eğer ortak karar almakta sorun yaşandıysa ikinci olarak vatandaşın müracaat edeceği diğer bir kurum, Umumi Hıfzıssıhha Kuruludur. Her ilin Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından insan sağlığının korunması yönünde alınacak önlemlerle ilgili kararlar alınmaktadır. Bu nedenle soğuk kış aylarında apartman içerisinde alt veya üst komşunun ısınma sistemini çalıştırmamasından dolayı gereğinden fazla yakıt ücreti ödeyip zarara uğrayanlar, İl Umumi Hıfzıssıhha kuruluna ve bu kararların uygulanması yönünde yetkili olan mahalli idarelere başvurulabilir. Ankara ilinde, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından halk sağlığının korunabilmesi amacıyla, dış ortam sıcaklığının 15 santigrat derecenin altına düştüğü ardışık günlerde binada oturanlardan birisinin talep etmesi üzerine, ısıtma sisteminin çalıştırılmasına karar verilmiştir. (Emsal : AİUHK 02.10.2013 tarih ve 1593 sayılı kararı) Bu kararın da dayanak tutulması, ihtilafın çözülmesinde yararlı olacaktır.

Isınma probleminden dolayı zarar gören komşular yine soruna çözüm bulamaz ise son olarak ve kesin çözüm odaklı olan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. maddesi kapsamında, ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nden, hâkimin müdahalesini isteyebilirler.