Alpu Ovası’nda neden tarımsal üretim yapmayalım?

222

Süleyman BAKAL / Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı

Alpu’ya yapılması planlanan Raylı Sistemler İhtisas Bölgesi çalışmalarını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman BAKAL “Organize sanayi bölgelerini tarımsal üretim yapılamayan alanlara kurabiliriz. Ancak her alanda tarımsal üretim yapamayız” dedi.

Genel Başkan Süleyman BAKAL konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır:

“Bakanlar Kurulu’nun 12.12.2016 tarih ve 2016/9620 Sayılı Kararı ile ülke genelinde 141, ilimizde ise 3 büyük ova koruma alanı olarak belirlenmiştir. Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar artık koruma alanı olarak belirlenmiştir. “

“Böylelikle 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 14’üncü maddesine istinaden büyük ova statüsü ile ilimizde 3 ova oluşturulmuştur. Bu ovalar; Alpu Ovası 51 bin hektar, İnönü Ovası 24 bin hektar ve Günyüzü Ovası ise 2 bin hektar yüz ölçüme sahiptir.” Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, (://eskisehir.tarimorman.gov.tr/Haber/380/Ovalarimiz-Koruma-Altinda) Erişim tarihi: 08.12.2020

Alpu Ovasındaki Alpu Merasında; daha önce Ulusal Raylı Sistemler (URAYSİM) projesi yapıldı. URAYSİM Projesi ile daha yüksek kazanç elde edeceğiz öngörüsü ile Alpu Merasının bir bölümü yok edildi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı’nın açıklamalarına göre; Alpu Ovasının, 2 milyon 578 bin metrekarelik bir alanına Raylı Sistemler İhtisas Bölgesi yapılması planlanmaktadır. Bu alan Alpu Ovasının binde 5’ine tekabül etmektedir.

Raylı Sistemler İhtisas Bölgesi neden Alpu Ovasına yapılmak isteniyor. Çünkü URAYSİM Alpu’da. Önce URAYSİM, sonra Raylı Sistemler İhtisas Bölgesi daha sonra yapılacak yatırımlar için sebep aramaya gerek var mı? Kanaatimizce yok. İşin seyrine göre bu yüksek kazanç elde etme serüvenimizin devamında da sanayi tesislerinin ortasında kalan Alpu Ovası’nın tarımsal üretim alanı olmaktan çıkarılmasıyla sonuçlanacaktır denilebilir. Sanayi bölgeleri için en önemli konulardan birisi yer seçimi konusudur. Ekonomik, çevresel, ulaşım, toplumsal ve arazinin durumu gibi bilimsel yer seçimi kriterleri vardır. Bu kriterlere göre farklı alternatifler dikkate alınarak Raylı Sistemler İhtisas Bölgesi için yeni yer seçimi yapılabilir.

İletişim ve ulaşım imkânlarının arttığı, zamanın ve mekânın sıkıştığı, tarımsal üretimin her zamankinden daha fazla stratejik hale geldiği çağımızda, organize sanayi bölgelerini tarımsal üretim yapılamayan alanlara kurabiliriz. Ancak her alanda tarımsal üretim yapamayız.

Alpu Ovası gibi birinci sınıf tarım arazileri üzerine, organize sanayi bölgeleri kurmak tavuğu kesip içinden yumurtaları almaya benzer.

Alpu Ovası, var oluş amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Covid-19 salgın sürecinde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşıldı. Telafisi imkânsız, stratejik ve hayati hataların yapılmaması için koruma altına alınan birinci sınıf tarım arazilerine organize sanayi bölgeleri projeleri yapmaktan vazgeçilmelidir.